Oyun sektörü pozitif seyirde

NERD: Oyun ve oyunlaştırma sektörü nereye ilerliyor?

Oyun sektörü durumu üzerine aylık görüşümüzü güncellediğimizde, eğilimin pozitifliği dikkat çekiyor. Hareketli ortalamaların uyum ve uyumsuzluğu farklı hikaye anlatırken, göstergelerle olan çatışması ve çelişkisi başka gerçeklere götürmektedir. Çoğu kez üretilen eksik bakış bize göre gösterge – ortalama uyumsuzluğudur. Bu uyumsuzluk zamanla arttıkça yanlış karar alma ihtimali yükselmektedir. Açıktır ki göstergenin mantığını anlamadan ortalamayla ilişkilendirmemek gereklidir: sebebi de basittir. Sayılarla işlem yaparken benzer evren çalışmaları içinde olmak gerekir.  Hatta mum grafik üzerinden değerlendirme hali bile farklı çelişkiler üretebilmektedir.

Hareketli ortalamalar: katmanlar arası kırılımlar ve sıkışan enerjinin dinamik temsili

Hareketin sahasına bakarsak:

Yıllık değişim  – % 27.22
Yıllık işlem aralığı 13 $ – 23.13 $

5 günlük ortalama 14 $ seviyelerinden geçtiğine göre, zirvesine göre % 50 civarı kayıpla devam etmektedir. Bu haliyle zayıf görünse de yukarı yönlü hareketi başlatacak dalgalanma dağılımı pozitife ilerledikçe durum değişecektir.

Aşağıdaki tabloda, farklı dönem hareketli ortalamalar üzerinden farklı senaryolar üretebiliriz. Bazı hareketli ortalamaların “uyum” göstermesi hali hikayeyi şekillendirmektedir.

Dönemsel hareketli ortalama Basit Üstel
5 günlük 14.21 14.25
10 günlük 14.29 14.30
20 günlük 14.40 14.38
50 günlük 14.48 14.40
100 günlük 14.28 14.64
200 günlük 15.34 16.02
5 haftalık 14.37 14.36
10 haftalık 14.50 14.39
20 haftalık 14.35 14.58
50 haftalık 15.87 16.65
100 haftalık 21.37 18.64
200 haftalık 21.12 19.90
5 aylık 14.41 14.50
10 aylık 14.94 15.83
20 aylık 19.32 18.03
50 aylık 19.49 19.68
100 aylık 18.75 18.84
200 aylık 17.56 17.66

Tarihsel dipler denenirken

Klasik bakışla dipleri tekrar görüyor olması tarihi desteğin kırılacağı anlamına gelebilir mi ? Bize hayır, geçmiş vakalardan onlarca tespit bulabiliriz ki bu iddia çürümektedir. Sebebi de bu olasılığı zayıflatan dalgalanma dağılımında pozitif gelişmelerdir.

Bir başka deyişle, incelenen dönemin ucu ve ilerisi, yani geleceği tahmin ederken oluşan dalgalanma hikayesine bakmak gereklidir. NERD oyun fonu için düşüş riski giderek azalmaktadır, dalgalanmaların dağılımı desteklemektedir.