Otokar 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (1.02.2023)

4Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 4Ç22 dönemi net kârı çeyreklik bazda %1.006 ve yıllık %22 artarak 638,6mn TL’ye ulaşmıştır. Piyasa beklentisi 533,4mn TL’lik net kâr açıklanması yönündeydi. Net kâr artışı büyük ölçüde Şirket’in temel faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Böylece çeyreklik %205 ve yıllık %144 artarak 4,48mlr TL’ye ulaşan hâsılat, 4,29mlr TL’de bulunan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

Ticari araç grubu 2022’de güçlü ciro artışı kaydetti

2022 yılının tamamında elde edilen net kâr önceki yıla kıyasla %19 artışla 1,24mlr TL oldu. 2022 yılı hâsılatı ise %113 artarak 9,6mlr TL’ye yükselmiştir. 2022 yılı hâsılatı incelendiğinde, yurt içi satış gelirlerinin %110 artarak 2,63mlr TL’ye ve ihracat gelirlerinin %114 artışla 7,04mlr TL’ye ulaştığı görülmektedir. 2022’de ihracat gelirlerinin toplam hâsılat içerisindeki payı %72,8 ile son beş yıla ait ortalamaya (%73,1) paralel olarak gerçekleşti. 2022 yılı satış gelirleri içerisinde en yüksek paya sahip olan ‘ticari araç’ grubunun gelirleri %181 artarak 5,42mlr TL’ye yükseldi. Savunma sanayi aracı satışı gelirleri 2,77mlr TL ile ikinci sırada ve diğer satış gelirleri (yedek parça, servis ve diğer satış gelirleri) 1,41mlr TL ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Maliyet ve gider artışı oransal olarak hâsılatın üzerindedir

2022’de satış maliyetlerinin %135 ile hâsılattan fazla artarak 6,56mlr TL’ye ulaşması kârlılığı bir miktar baskılamaktadır. Bundan dolayı cari yılda brüt satış kâr artışı %77 ile hâsılatın oldukça gerisinde kalarak 3,04mlr TL oldu. 2022’de faaliyet giderlerinin %118 artarak 1,98mlr TL’ye yükselmesi kârlılığı baskılayan diğer bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Salt operasyonel performansa dair fikir veren net faaliyet kârı %32 artışla 1,06mlr TL olmuştur.

FAVÖK 4Ç22’de sınırlı artışla piyasa beklentisinin altında kalmıştır

Şirket’in 4Ç22 FAVÖK’ü yıllık %57’lik artışla 643,9mn TL olarak gerçekleşti. Ancak piyasa beklentisi 742,3mn TL’lik FAVÖK açıklanması yönündeydi. 2022 yılında esas faaliyetlerden diğer net gelirin 629mn TL’ye yükselmesi net kârı desteklerken net finansman giderinin 805,8mn TL’ye ulaşması net kâra negatif yansımaktadır.

Kâr marjlarında yıllık bazda belirgin düşüşler gerçekleşti

2022 yılı kâr marjları 2021’e kıyasla 6 puandan fazla geriledi. Maliyetlerin ve faaliyet giderlerinin hâsılattan fazla artması operasyonel marjlardaki gerilemede etkili oldu. Ayrıca net finansman giderinin de artmasıyla net kâr marjı 10,2 puan düşerek %12,9’a indi. 2022/12 döneminde FAVÖK marjı %12,9, esas faaliyet kâr marjı %17,6 ve brüt kâr marjı %31,7 olmuştur.

2021 yılı sonunda 644,9mn TL’de bulunan nakit ve nakit benzerleri, TL cinsi vadeli mevduatlardaki artışa bağlı olarak 2022 sonunda 1,67mlr TL’ye ulaştı. Buna karşın TL cinsi kredilerdeki artışın etkisiyle kısa vadeli banka kredileri 455,5mn TL’den 5,11mlr TL’ye yükseldi. Böylece kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı 2021 sonundaki %63’ten 2022’de %83’e yükselmiştir. Likidite oranlarında da bir miktar gerileme kaydedildi. Şirket’in EUR ve USD cinsi ticari alacaklarının artmasına karşın türev araç net yükümlülüğünün 1,14mlr TL’ye kadar yükselmesi YP pozisyonunu baskılamaktadır.

2022 yılı finansallarını; beklenti üstü net kâr ve hâsılata karşın operasyonel performanstaki gerileme, finansman giderlerindeki negatif seyrin sürmesi ve borç kompozisyonundaki dikkate değer değişimi göz önünde bulundurarak sınırlı negatif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul