Orta Vadeli Ekonomik Program / 2018-2020

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı:

Öne çıkan başlıklar şöyle;

Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğine işaret ediyor

Küresel büyüme bu yıl hızlanmaya başladı

Euro Bölgesi’nde görülen toparlanma Türkiye için olumlu bir sinyal

Küresel enflasyonda ılımlı seyir söz konusu

OVP dönemi için Petrol fiyatının sınırlı artacağı ve 55-60 dolar civarında seyredeceği varsayılıyor

– AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER

Aşağı yönlü risklerden ilki Fed’in bekenenden hızlı parasal sıkılaşmaya gitmesidir

Küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerden diğerleri jeopolitik riskler, küresel ticarette korumacılık eğilimleri

Küresel ekonomiye yönelik bir diğer aşağı yönlü risk yüksek borçluluk oranları ve yaşlanan nüfus

– GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE SERMAYE GİRİŞİ ARTIYOR

2010-2013 döneminde gelişmekte olan ülkelere toplamda 1.3 trilyon dolar net sermaye girişi gerçekleşirken, takip eden 4 yılda toplamda 1.5 trilyon dolarlık net sermaye girişi oldu.

Özellikle 2017 yılında bu trend daha da güçlendi. Çin hariç gelişmekte olan ülkelere 138 milyar dolar net sermaye girişi olması bekleniyor.

Petrol fiyatları 2014 yılı ikinci yarısından itibaren ciddi oranda geriledi. OPEC ülkelerinin üretimi kısma kararı ile 2017 yılında fiyatlar 50-55 dolar bandında seyretti. Son günlerde Irak’taki gelişmelerin etkisi ile fiyatlar bir miktar yükselmiş durumda. Bazı OPEC ülkelerinin kısma kararına uymaması, Petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırıyor.

– TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyüme performansı 15 yılda ciddi şekilde arttı

Kişi başına gelir seviyemizi önemli oranlarda iyileştirdik ve Türkiye sınıf atladı

Gelişmiş ülkelerle gelir farkını azalttık

Yıllık ortalama 910 bin istihdam sağladık, işsizlik oranı arzuladığımız seviyelere inmedi

Uyguladığımız politikalar sonucunda enflasyonda kayda değer düşüş gerçekleşti

Cari açık/GSYH’yi program sonunda yüzde 4’ün altına indirmeyi hedefliyoruz

Enflasyonda çift haneler görülse de enflasyonda kalıcı düşük seviyelerin yakalanması önceliğimiz arasında

Önümüzdeki dönemde de mali disiplini korumakta kararlıyız

Bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl büyüme hedefi %5,5

2017 yılına ilişkin göstergeler yıl genelinde yüzde 5,5 seviyesinde büyüme oranının yakalanabileceğine işaret etmektedir. Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde de uygulayacağımız reformlar sayesinde yüzde 5,5 düzeyinde daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcılığını artırdığımız bir büyüme patikası hedefliyoruz

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyor

İşsizlik oranının bu yıl % 10,8, gelecek yıl % 10,5, 2019’da % 9,9 ve 2020’de % 9,6 olmasını öngörüyoruz

Cari açık/GSYH’nin bu yıl % 4,6, gelecek yıl % 4,3, 2019’da % 4,1, 2020’de % 3,9 olacağını tahmin ediyoruz

Merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH’nin bu yıl % 2, 2018-19’da % 1,9, 2020’de % 1,6 olmasını hedefliyoruz

Önümüzdeki dönemde de mali disiplini korumada hükümetimiz kararlıdır

Zorunlu haller dışında kamulaştırma yapılmayacaktır

Kamu mali sisteminin kurumsal yapısı güçlendirilecek

Fiyat istikrarı için sıkı para politikası sürdürülecek

Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapılmayacak

BES gözden geçirilerek kapsamı genişletilecektir

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artırılacak

Faizsiz finansal sistem geliştirilecek

Turizm stratejimiz yenilenecektir

Kadınların iş hayatına katılımının artırılması amacıyla bakım hizmetlerini daha güçlü şekilde destekleyeceğiz

TÜBİTAK ve enstitüleri yeniden yapılandıracağız

Para politikasında sıkı duruşun sürmesi bekleniyor

İşsizlik tek haneye

İşsizliğin 2019’dan itibaren tek haneye gerilemesi öngörülüyor

Cari açık/GSYH’nin bu yıl yüzde 4.6 ve gelecek yıl yüzde 4.3 olacağı öngörülüyor

Program sonunda kişi başına milli gelirin 13 bin 24 dolara geleceği öngörülüyor

Dış ticaret açığı beklentisi 2017 yılında 65.5 milyar dolar

Banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası geliştirilecek

Büyükşehir belediye kanunu yeniden düzenlenecek

Bölgesel girişim sermayesi uygulaması başlatılacak

Ağbal: Finans sektöründe kurumlar vergisi artacak

Maliye Bakanı Ağbal: Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılacak

Kira gelirinde götürü gider oranı yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürülecek

Şans oyunlarında vergi kesinti oranı % 10’dan % 20’ye çıkarılacak

Sigara kağıdından özel tüketim vergisi alınacak

Binek otomobillerde vergi oranı artırılacak

Şeker fabrikaları öncelikli özelleştirme hızlanacak

2018 yılında kamuya 74 bin personel alacağız

Savunma Sanayi Fonu’na vergiden daha fazla pay verilecek

Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirim, devam etmeyecek

Bloomberg HT