Orge Enerji 2020 3 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (27.05.2020)

ORGE 2020 1.Çeyrek Değerlendirmesi

Şirket’in 1Ç20’de net karı 1Ç19’a göre %0,2 artışla 7,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kardaki bu kısmi artışta diğer faaliyetlerden elde edilen net gelirin ve finansal gelirdeki artışın katkısı olduğu söylenebilir. Fakat satış maliyetlerinde gözlenen yükselişin de maliyet etkisi yaratarak net kar üzerinde baskı oluşturduğunu ekleyebiliriz.

Şirket’in satış gelirleri ise 2018 ve 2019 yılarında gerçekleşen yüksek yeni iş alımı ve iş büyümeleri ile yüksek backlog(devam eden işler) seviyesine ulaşılmasının etkisiyle 1Ç20’de yıllık bazda %17,7 artışla 30,8 milyon TL oldu.

Şirket’in 1Ç19’da %39 olan FVAÖK marjının bu yıl ilk çeyrek dönemde %27,4’e gerilediği gözleniyor. Bazı projelerin bitme aşamasına gelmesi, faaliyetlerden elde edilen gelirde gözlenen kısmi gerileme ve mevsimsellik gibi nedenler Şirket’in kar marjının daralmasındaki etkenler oldu.

Şirket’in finansal geliri 1Ç20’de 1Ç19’daki 0,9 milyon TL’den 2,2 milyon TL’ye yükseldiği görülüyor. Ayrıca net borç 11,7 milyon TL ile geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre artış gösterdi. Bu sonuca göre Net Borç/FVAÖK oranı 0,22x olarak gerçekleşti. Bu orana geçen dönemler itibariyle baktığımızda bu seviye çerçevesinde olduğu izleniyor. Bu açıdan Şirket’in borç ödemesi konusunda bir sorunu olmadığı sonucuna varabiliyoruz.

Koronavirüs salgını sürecinde projelerine ara vermeyen Şirket’in 2020 yılı ilk çeyreğinde yeni alınan işler toplamı 15.924.857 TL+KDV tutarında oldu. Bu büyüklük 2019 yılı ilk çeyreğinde 5.099.978 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti. Şirket’in 31.03.2020 tarihi itibarıyla devam eden işler büyüklüğümüz ise 274.354.943 TL+KDV seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 31.03.2019 tarihi itibarıyla 218.474.074 TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti.

Şirket’in ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, almayı planladığı yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde; hasılatında %20 artış bekliyor. Faaliyet karını ise mevcut seviyelerde muhafaza etmeyi hedefliyor.

Devam eden işler yanında, alınan yeni projelerin bu süreçte artarak devam etmesi Şirket’in büyüme performansı açısından olumlu. Bu projeler ilerleyen dönemde Şirket’in faaliyet karına katkı sunabilir. 5.48x ileriye yönelik F/K ve 4.70x FD/FVAÖK çarpanlarını ve sektör ortalamalarını kullanarak yapılan çalışmaya göre hisse için 6,47 TL hedef fiyat hesaplıyoruz.

Kaynak: Ahlatcı Yatırım