Ons altın beklemede mi?

Ons altın (XAUUSD): Gelişmeler geçmişe benziyor

Ons altın 1995-2003 arası gösterdiği düşüşe hızlı tepki vererek 2000 $ seviyesini aşmıştı. O dönem, tepkiyi 7 misli artış göstererek sağlamıştı. Bu hareketin yumuşatılma süreci devam ediyor ve diğer varlık sınıflarından dönecek parayı da bekliyor olabilir. Göstergelerdeki azalan dalgalanmaya bakarsak, düşüşlerin geçmişe göre daha yumuşak geçmesine karşılık yeni zirvelere açık olacaktır.

20 yıllık düşüşe tepki kuvveti

Petrol kriziyle ekonomik dengelerin değişmeye başladığı 70li yıllarda altın belirsizliğe sert tepki vermişti: 8 misli artış kriz dönemin derinliği hakkında bilgi verebilirdi. Ardından başlayan düşüş dönemiyle geçen 20 yıl elbette çok şey öğretmiştir. Ekonomik dengeler bu kadar kırılgan olabilir miydi? Belirsizlik kısmen yapay geliştirilmiş olabilir miydi?

Sebepleri ne olursa olsun: 20 yıllık bir dönemde kaybettiren ons altın görüldü ve buna dayalı ürünlere akan sermaye uzun süre verimsizlik içinde kaldı. Zararına devam eden hareketler ne kadar telafi edilmiştir? Bununla ilgili olarak 11 eylül 2001 hemen öncesi görülen diplerdeki çalışmalara derinden bakmak gerekir. O zamandan bugüne oluşan fiyatlamalara bakarsak: dipten zirveye 8 misli artış görülmüştür. Düşük enflasyon ortamını da hesaba katarsak reel kazanç beklenti ötesidir. Geçmiş tablolara bakarak kazançlı varlıkları görebiliriz. Zaten 2008 emlak balonu krizi de son verimli dönemi yaşatmıştır (boğalar için).

Elbette, açık pozisyon büyüklüğüne göre zarar uğrayan ayı eğilimini de unutmamak gerekir. Sonuçta yatay piyasada her 2 tarafın karar vericiliği baskın gelmeye çalışmaktadır: aylardır süren 1650 – 1950 hareketini bu şekilde görmek mümkündür. Piyasa analizi bu ifadeyi gerektirebilir.

Kantitatif model: tepkilerden beslenen sebep-sonuç döngüsü

Kantitatif model ise, tümüyle farklı tablo çizmektedir. Belirli bir ortalamayı referans alarak gelişmelere buna göre tarif edebiliriz.            Geçmişte tepki getiren gelişmeleri bu ortalamaya göre hesaplar üzerinden okumak mümkündür.

Geçmiş yüzyılın bakiyesi belirleyici

– 1900lü yıllar öncesinde yaşananların bozucu/onarımcı etkisi nesilleri etkilemeye devam edecektir

– 3 aylık ölçek üzerinden bakınca: referans ortalamaya yakınlaşma sonucu tepki yükselişi belirginleşmektedir

– buna göre: önceki aylara göre düşecek dalga boyu ve 1900 $ seviyesine yaklaşılması izlenmelidir

– düşen dalga boyu yeni yükselişin önü geçmişe benzer hale getirebilir

– bu durum da ortalamadan pozitif sapmaya götürür ve hedefi belirler: 3000 $

– 3 aylık ölçekte ortalamaların ağır seyrettiğini hatırlarsak: sonuçları da yavaş tempoda görülecektir

Okan Özdemir