Net Holding Tahvil İhraç Tavanı İçin Sermaye Piyasası Kurulu’na Başvurulması Hakkında

Net Holding’in Tahvil İhraç Tavanı İçin Sermaye Piyasası Kurulu’na Yaptığı Başvuru Hakkında KAP Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda;

1. Net Holding A.Ş.nin büyüme hızı ile doğru orantılı olarak finansman ihtiyacını gidermek, başlamış olduğu yatırımlardaki özkaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla; mevcut özkaynaklarımızın daha da kuvvetlendirilmesi için, Esas Sözleşmemizin 9. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden toplam 600 milyon TL tutarında tahvil ihraç edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına,

2. 29.09.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.11.2015 tarih 18/1370 sayılı kararı ile şirketimize izin verilen toplam 600 milyon TL tutarında tahvil ihraç tavanının, kullanılmaması nedeniyle 600 milyon TL iznin iptal edilmesine ve gerekli başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmasına,

3. 600 milyon TL tutarı aşmayacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 6 (altı) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ihraç edilmesine,

4. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet iç borçlanma senetlerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 200 baz puan ile 500 baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek borçlanma faiz oranının belirlenmesine,

5. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için 1 yıl içinde yapılacak ihraçlarda başka aracı firmalarla anlaşma hakkı saklı tutulmak kaydı ile Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye yetki verilmesine,

6. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi de dahil olmak üzere, Şirket Üst Yönetimi’ne yetki verilmesine,

7. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket Üst Yönetimi’ne yetki verilmesine,

oybirliği ile karar vermiştir.

Başvuru dosyamız 05.08.2016 tarih ve 16497 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na teslim edilmiştir.