Model Portföy / Gedik Yatırım – (5.06.2023)

Akbank’ı ekliyoruz

Akbank’ı ekleme nedenimiz: Hafta sonunda kabinenin açıklanmasıyla beraber yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesi ile birlikte, kısa vadede göreceli olarak azalmasını beklediğimiz risk primine istinaden portföye bir banka dahil ediyoruz. Akbank sene başından beri özel benzerlerinin ortalama %12’lik endeks üzeri performansına kıyasla endeksin sadece %7 üzerinde performans göstererek benzerlerine kıyasla geride kalmıştır. Akbank’ı güçlü sermaye yapısı, aktif kalitesi ve düzenlemelere uyum sağlamadaki aktif yapısından dolayı beğeniyoruz. Ayrıca Banka’nın yüksek TÜFE’ye endeksli tahvil portföyünü ilk çeyrekte görece düşük seviyede %35 ile değerlemesinin de banka için bundan sonraki süreçte karlılıkta avantaj sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Hisse 2023 beklentilerimize göre 0,46x F/K ve 1,8x PD/DD ile işlem görmektedir.

Önemli Not: Gedik Yatırım Model Portföy’ü asgari 7 ve azami 15 adet hisse senedinden oluşur. Ağırlıklar, istisnai durumlar dışında tüm hisseler için %10’dur. Portföyde 10 hissenin altında bulunması durumunda boşluklar BIST-100 ile doldurulur. Model Portföy performansı hesaplanırken, Model Portföy’e hisse girişi ve çıkışı yapılacağı duyurusu yapıldıktan ve Model Portföy Güncelleme Raporu yayınlandıktan bir işlem seansı sonrasında oluşan ağırlıklı ortalama günlük hisse fiyatları kullanılır.

Kaynak: Gedik Yatırım Model Portföy