MLP Sağlık Hizmetleri 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (10.05.2023)

1Ç23 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 66,65
Hedef Fiyat(TL/hisse) 88,68
Potansiyel Getiri %33

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %18,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %58,8 artışla 3.5 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 62,2 artışla 814.1 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 79 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 49 baz puan artışla %23,4 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %57,85 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %44,0 artışla 244.8 milyon TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %19,3 artışla 2.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç23’de 3.474 mn TL satış geliri (kons: 3.392 mn TL-Gedik: 3.226 mn TL), 814 mn TL FAVÖK (kons: 738 mn TL-Gedik: 699 mn TL) ve 245 mn TL net kar (kons: 359 mn TL-Gedik: 385 mn TL) açıklamıştır. Şirketin satış gelirleri yıllık %58,8, çeyreklik bazda %18 artış kaydetmiştir. Yurt içi hasta gelirleri, özellikle yatarak tedavi ve ayakta tedavi gelirlerindeki artan ortalama fiyatlardaki artışla yıllık bazda %63 yükseliş göstermiştir. Yurt dışı medikal turizm gelirleri TL bazında yıllık %54,2, USD bazında %13,9 artış kaydetmiştir. Yurt dışı medikal turizm gelirleri, toplam satış gelirlerinin %14,4’ünü oluşturmaktadır (1Ç22: %14,9). Bir önceki çeyrekteki gibi doktor ve personel giderleri, gelirler içinde daha yüksek oranda yer alan gider kalemleri olmuştur. Malzeme maliyetleri, kira ve dış kaynaklı hizmet giderlerinin satışlar içerisindeki oranı daha düşüktür. Buna ek olarak, yurt içinde özel sağlık sigortasının yıllık %95’i temel olarak tamamlayıcı sigorta penetrasyonunda süregelen iyileştirmelere dayanmaktadır. FAVÖK yıllık %62,2, çeyreklik %14,1 artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı yıllık 49bp’lık artış göstermiştir. Marjdaki iyileşme esas olarak PCR test hizmeti giderlerinin hacmindeki düşüşle birlikte stok yönetimi kaynaklıdır. Şirketin net karı güçlü operasyonel performans ve maliyet yönetimi sonrası yıllık %44 yükselişle 245 milyon TL olmuştur. Bu çeyrekte şirket 137 milyon TL deprem vergisi ödemiştir. Net borç çeyreklik olarak %19,3 artış kaydetmiştir. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 4,7x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Tek seferlik gider hariç net kar olumludur. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım