Migros 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (2.11.2023)

MGROS – 3Ç23 Bilanço Analizi

Kapanış (TL): 349,00
Hedef Fiyat (TL): 518 TL

Migros Ticaret (MGROS), 3Ç23 döneminde 2.174 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi net karın 1.345 milyon TL açıklanması yönündeydi. Migros bu sonuca göre 3Ç23 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla net dönem karını %169, bir önceki çeyreğe göre ise %45 artırdı. Net kar marjı 3Ç23 döneminde yıllık bazda 1,5, çeyreklik bazda ise 0,7 puan artarak %5,21 seviyesinde gerçekleşti. Migros’un piyasa beklentisinden pozitif ayrışan karlılığında güçlü hasılat büyümesi, ertelenmiş vergi geliri etkili olurken artış gösteren pazarlama giderleri (Personel ve Kira ve ortak alan giderleri) karlılığı törpülemiştir.

Ciro yıllık bazda %91 arttı…Migros’un satışları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %91 artarak 41.721 milyon TL’ye ulaştı. Piyasanın satış beklentisi 41.101 Milyon TL seviyesindeydi. Şirketin cirosu 3Ç23 döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla %26 artış gösterdi. Artan ciroda online ve fiziksel mağazalardaki artan müşteri trafiği ve hızlanarak devam eden yeni mağaza açılışları, rekabetçi fiyatlandırma stratejisi ile beraber güçlenen satış büyümesinin ana unsurları oldu. Şirketin online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) 2023 yılının ilk 9 ayında %16,4’e yükseldi. Yılın ilk 9 ayında hem online hem fiziki mağazacılıkta yaygınlığını artıran Migros, bu dönemde 344 yeni mağaza açarken, Şirketin toplam mağaza sayısı 3.205’e ulaştı. 30 Eylül 2022 itibarıyla 931 olan online alışveriş hizmeti sunduğu mağaza sayısı 30 Eylül 2023 itibarıyla 1.053’e yükseldi. Migros Sanal Market’in hizmet ağı 81 ilde 930 mağazaya ulaşırken, Migros Hemen 81 ilde 504 mağaza, Macroonline ise 9 ilde 91 mağaza ile faaliyet göstermektedir.

Şirketin brüt karı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %86,9 artarak 9.998 milyon TL oldu. Şirketin brüt kar marjı çeyreklik bazda 1,2 puan artış göstererek %23,96 seviyesinde gerçekleşti. Migros’un artan brüt karlılığında artış gösteren satışlar etkili olurken, brüt marjda yıllık ve çeyreklik bazda maliyet kontrolü ile benzer marjlar yakalanmıştır.

Artan FAVÖK ve azalan FAVÖK Marjı… Şirket, 3Ç23 döneminde 3.036 Milyon TL FAVÖK elde ederek geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %49 daha fazla FAVÖK elde etti. Piyasanın FAVÖK beklentisi 2.851 Milyon TL seviyesindeydi. Şirketin FAVÖK marjı 3Ç23 döneminde yıllık bazda 2,1 puan azalış, çeyreklik bazda ise 0,7 puan artarak %7,28 seviyesinde gerçekleşti. Artan FAVÖK’de hem çeyreklik hem de yıllık bazda iyileşen brüt karlılık etkili oldu. Yıllık bazda azalış gösteren favök marjında ise personel giderleri, kira ve ortak alan giderleri etkili olduğu görülmektedir.

Artış gösteren yatırımlar… Şirket 9A23 döneminde 195 Migros, 105 Migros Jet, 17 Mion kozmetik mağaza, 11 Macrocenter, 9 Macrokiosk, 6 Minigros ve 1 Toptan olmak üzere toplam 344 yeni mağaza açılmıştır. Bu dönemde 3.014 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır. Şirketimiz, 30 Eylül 2023 itibarıyla yurt içinde 7 coğrafi bölgede 1.840 Migros, 1.081 Migros Jet, 95 Macrocenter, 56 hipermarket, 53 Macrokiosk, 35 Minigros, 27 Toptan ve 18 Mion mağazası olmak üzere toplam 3.205 mağazaya ulaşmıştır. Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla 21.10.2022 tarihinde kurulan Şirketin bağlı ortaklığı Migen Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yaptığı “şarj ağı işletmeci lisansı” başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. Migen Enerji, 30.09.2023 itibarıyla 19 ilde 55 şarj istasyonu ile faaliyet göstermektedir.

9 Aylık Sonuçlar… Migros 9A23 döneminde 101.856 Milyon TL ciro elde ederek, cirosunu yıllık bazda %103 artırdı. Şirket bu dönemde 24.051 Milyon TL brüt kar elde ederken, brüt kar marjı %23,61 seviyesinde gerçekleşti ve bir önceki yıla kıyasla 1,4 puan azalış kaydetti. Şirket 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde %6,87’lik marjla 6.995 Milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin FAVÖK rakamında artış, FAVÖK marjında ise yıllık bazda düşüş gözüktü. Migros 9A23 Döneminde 4.233 Milyon TL net kar elde etti. Şirketin net karı yıllık bazda %201 artış gösterdi.

Şirketin net nakit konumu güçleniyor… Şirketin net nakit pozisyonu son çeyrekte 1.751 milyon TL artış göstererek 5.114 milyon olarak gerçekleşmiştir. Özkaynakları ise %37 artış göstererek 8.019 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin nakit değerleri 2023 yılı üçüncü çeyreğinde 14,8 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 10,4 milyar TL nakit girişi olurken, yatırım faaliyetlerinden 2,2 milyar TL, finansman faaliyetlerinden ise 927 milyon TL nakit çıkışı gerçekleşti. Artış gösteren güçlü net nakit yapısı ile şirketin net borç / FAVÖK rasyosu -0,60 olarak gerçekleşmiştir. Migros borçsuz konumunu sürdürürken, nakit üretme kabiliyetini de geliştirmeye devam ediyor.

Değerlendirme… Migros’un 3Ç23 net karının piyasa beklentisinin üstünde olmasını olumlu karşılıyoruz. Enflasyonist ortam ve fiyatlardaki yükselişlerin perakende sektöründe daha hızlı ve kolay yansıtılabilmesi ile önümüzdeki çeyreklerde finansalların güçlenmeye devam etmesini bekleriz. Özellikle şirketin nakit akışının güçlü olmasını kredi faizlerinin artığı bu dönemde değerli buluyoruz. Mağaza sayısındaki artışın sürmesinin de ciroyu desteklemesini bekleriz. MGROS için İNA modelimize göre hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 422 TL’den 518 TL’ye revize ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım