Mavi Giyim Hisse Yorumu / Ziraat Yatırım – (7.01.2021)

“Salgın Sonrası Küresel Talepte Toparlanma Mavi’nin Büyüme Trendine İvme Kazandırabilir…’’

Öneri “AL”
Kapanış Fİyatı: 52,30 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 75,80 TL

Türkiye’nin ilk küresel denim markası olan Mavi Giyim, hazır giyim sektörü içerisinde tüm Türkiye’de 4. sırada yer almaktadır. Şirket iç ve dış piyasaya olmak üzere sipariş üzerine yaptırdığı hazır giyim ürünlerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını gerçekleştirmektedir. Avrupa, ABD, Kanada, Rusya pazarlarında faaliyet göstermektedir.

Mavi’nin ana hedef kitlesini 34 yaş altındaki gençler oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun artış eğiliminde olması şirketin alıcı kitlesinin de artacağının bir göstergesidir. Bunun yanısıra pandemi koşullarının değiştirdiği çalışma koşullarının giyim tercihine etkisi de Mavi Giyim faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Evden çalışmaya geçilmesi ve pek çok şirketin pandemi sonrası da bu uygulamayı devam ettirebileceğini açıklaması rahat giyimin bir tercih olarak öne çıkmasını sağlayabilir.

Şirketin faaliyetleri her ne kadar 2020 yılının tümünü etkileyen pandemi nedeniyle kısıtlansa da gerek e-ticaret kanalının aktif bir şekilde faaliyet göstermesi gerekse yakın zamanda başlanacak olan aşılamalar, hem yurtiçi hem yurtdışı faaliyetler açısından umut vericidir.

Artan nüfusumuz, ülkemiz ve faaliyet gösterilen ülkelerdeki pazarının büyüyeceği beklentisine paralel olarak şirket cirosunun önümüzdeki yıllarda artan bir eğilim göstereceğini düşünmekteyiz.

Normalleşmeyle birlikte satış gelirlerinin 2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanarak 2022 yılı ile birlikte ivme kazanacağını öngörmekteyiz.

Pandemi kısıtlamalarında öngörülemeyen uzama, aşının ve tedavinin hastalık üzerinde beklenen olumlu sonucu yaratamaması ve  sektörel rekabet nedeniyle yaşanabilecek dalgalanmalar şirket satışları ve marjları açısından öne çıkan risk unsurlarıdır.

Mavi Giyim için tahmini hedef piyasa değerini İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre 3.764mn TL, hedef hisse fiyatını da 75,80 TL olarak hesaplamaktayız. Buna göre Mavi hisseleri hedef hisse fiyatımıza göre %31 iskontolu işlem görmesine bağlı olarak Mavi için “AL” önerisinde bulunuyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım