Mavi Giyim Hisse Yorumu / Ziraat Yatırım – (21.11.2023)

Mavi Giyim (MAVI)

Öneri: “AL”
Fiyat: 103,20 TL
Hedef Fiyat: 152,50 TL
Potansiyel Getiri: 48%

Güçlü Yönler

➢ Devam eden olumlu finansalar sonuçlar
➢ Şirketin kadın ve erkek hazır giyiminde sektörde öncü firmalardan olması
➢ Dijital dönüşümlerin Şirket’in marjlarına olumlu etki yapacağı beklentisi, e – ticaret kanalındaki büyüme potansiyeli
➢Şirketin hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanınan bir firma olarak pazar payını artırıma kapasitesi
➢ Yabancı para borçlanmanın bulunmaması, güçlü operasyonel nakit akışı, net nakit pozisyonundaki artış

Riskler

➢ Satış gelirlerinin ağırlıklı olarak yurtiçi satışlardan oluşması nedeniyle ülkenin makro dengelerine karşı duyarlı olması, artan enflasyona karşı harcanabilir gelirin azalması
➢ Marjlarda potansiyel daralmalar
➢Enflasyonist ortamda maliyet yönetiminde yaşanabilecek zorluklar
➢Tüketici alışkanlıkları ve moda trendlerinin sürekli olarak değişmesi ve bunun sonucu olarak şirketin ürün satışlarında hedefe ulaşamama ihtimali

Mavi Giyim’in İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre hesapladığımız hedef değeri 30.290mn TL’dir.

Kaynak: Ziraat Yatırım