Mavi Giyim Hisse Yorumu / Ziraat Yatırım – (13.12.2022)

“Güçlü Gelir Büyümesi Devam Ederken 3Ç22’de 448mn TL Ana Ortaklık Net Dönem Karı Kaydedildi…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 126,80 TL

Hedef Hisse Fiyatı : 161,30 TL

Mavi Giyim’in 3Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı 447,9mn TL ile bizim beklentimiz olan 442,5mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Piyasanın ortalama kar beklentisi ise 421mn TL idi. Mavi Giyim 3Ç2021’de ise 153,2mn TL ana ortaklık net dönem kar elde etmişti.

Mavi Giyim’in satış gelirleri geçen yılın üçüncü çeyreğine göre %136,4 oranında artarak 3Ç2022’de 3.202mn TL’ye (Beklenti: 2.998mn TL) ulaşmıştır. Satış büyümesinde fiyat artışının yanı sıra adet büyümesi de etkili olmuştur. Öte yandan, olumlu talep ortamı satışa dönüş oranlarını destekleyerek üçüncü çeyrekte de maliyet baskısını telafi etmeye yardımcı olurken; brüt kar da aynı dönemde %140,8 oranında artış kaydetmiş ve 1.667mn TL’ye çıkmıştır. Şirketin faaliyet giderleri ise %136,3 oranında artarak bu çeyrekte 1.049mn TL’ye çıkarken, FAVÖK 748,9mn TL gerçekleşmiş (Beklenti: 736mn TL) ve yıllık %122 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 1,5 puan düşerek  %23,4 olmuştur. Yılın üçüncü çeyreğinde 105,5mn TL net finansman gideri kaydeden Şirket, 87,7mn TL vergi gideri yazmıştır.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2022 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı 1.144mn TL’ye yükselmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 283,1mn TL ana ortaklık net dönem karı yazılmıştı.

Ekim sonu itibariyla, net nakit pozisyonunu (UFRS 16 Hariç) önceki çeyreğe göre 305mn TL artarak 1.134 mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Öte yandan, aynı dönemde hiç yabancı para borçlanma bulunmamaktadır.

Şirket 2022 beklentilerinde (konsolide satış gelirlerindeki yıllık büyüme beklentisi %120, FAVÖK marjı beklentisi UFRS16 dahil %24±0,5) bir değişiklik yapmazken, 4Ç22’de gerçekleşmiş bazı rakamları paylaşmıştır. Buna göre; Türkiye perakende satışları Kasım ayında %143 ve Aralık ilk 7 gününde %120 büyürken, Türkiye e-ticaret satışları Kasım ayında %124 büyümüştür.

Mavi Giyim’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki yukarı yönlü revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 110,00TL’den 161,30 TL’ye  çıkartıyoruz. Güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre Şirket hisseleri %21,4 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Mavi Giyim ile ilgili daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım