Mavi Giyim 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (15.03.2024)

Endeksin Üzerinde Getiri

Fiyat (TL/hisse) 141,30
Hedef Fiyat(TL/hisse) 165,00
Potansiyel Getiri %17

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 2023 yılında net satışları reel olarak bir önceki yıla göre %25,0 artışla 26.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK’ü reel olarak bir önceki yıla göre %16,1 artışla 4.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK marjı reel olarak bir önceki yıla göre 141 baz puan düşüşle %18,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında net kar reel olarak bir önceki yıla göre %6,4 düşüşle 1.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirketin finansal sonuçları 31 Aralık 2023’teki satınalma gücüne göre düzeltilerek, enflasyona endeksli olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılında 26.293 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%25), 4.854 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%16) ve 1.784 mn TL net kar (yıllık: reel -%6) açıklamıştır. 2023’te şirket yıllık reel %25 artışla 26.293 milyon TL satış geliri elde ederken, uluslararası satış gelirlerindeki yükseliş %4 olmuştur. Toplam satış gelirlerinin %10,3’ünü oluşturan e-ticaret satışları yıllık %17,2 büyüme kaydetmiştir. Şirketin FAVÖK marjı yıllık 141bp’lık daralma ile %18,5 olurken, enflasyon düzeltmesiz 2023/9A FAVÖK marjından 620bp daha düşüktür. Diğer taraftan net kar, 2022 yılındaki ertelenmiş vergi geliri kaynaklı baz etkisi nedeniyle yıllık %6,4 gerileme göstermiştir. Bu etkiyi hariç tuttuğumuz şirketin net karını %4,4 arttırdığı görülmektedir. Ayrıca, trafik büyümesi yıllık +%7 olup, bu oran 9A23’teki %12’lik yıllık tahminimizin altındadır. Sepet büyümesi ve birebir satışlar sırasıyla %11,8 ve %31,1 güçlü büyüme sergilemiştir. İlaveten şirketin net nakdi 2023 yılında 2022 yılına göre %40 artışla 2.586 milyon TL (3Ç23: 2.110mn TL) olmuştur. Şirketin yurtiçi satışları güçlü seyrini korumakta olup, şubat ayında perakende satışlar %131 ve mart ayının ilk 13 gününde %91 büyümüştür. Online satışlar şubatta %150, mart ayının ilk 13 gününde %70 artmıştır. Bu rakamların geçen yılki deprem nedeniyle düşük baz etkisini yansıttığını söyleyebiliriz. Şirket 2024 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. Konsolide satış büyümesinin %70± %5, FAVÖK marjının %20 ± %0,5 olması, net nakit pozisyonunun artması ve yatırım harcamalarının konsolide satışa oranı %5 (önceki: %3) olarak beklenmektedir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için 06.05.2024’de ödenmek üzere brüt nakit toplam 4,25 TL (temettü verimi: %3,0) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hisse 2024 yılı beklentilerimize göre 3,1x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların güçlü beklentilerden dolayı hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım