Mavi Giyim 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (12.12.2023)

3Ç23 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 110,50
Hedef Fiyat(TL/hisse) 138,00
Potansiyel Getiri %25

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %29,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %80,4 artışla 5.8 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %93,7 artışla 14.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %73,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 120,3 artışla 1.6 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %89,7 artışla 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 735 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 518 baz puan artışla %28,6 olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 53 baz puan düşüşle %24,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %58,61 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %127,9 artışla 1 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı % 90,3 artışla 2.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %24,4 artışla 1.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç23’de 5.774 mn TL satış geliri (kons: 5.751 mn TL-Gedik: 5.880 mn TL), 1.650 mn TL FAVÖK (kons: 1.346 mn TL-Gedik: 1.323 mn TL) ve 1.021 mn TL net kar (kons: 815 mn TL-Gedik: 905 mn TL) açıklamıştır. 3Ç23’te şirket yıllık %80,4 artışla (çeyreklik: +%29,2) beklentilerin üzerinde 5.774 milyon TL satış geliri elde etmiştir. Toplam gelirlerin %87,2’sini oluşturan (3Ç22: %88,1) yurt içi gelirler yıllık % 86 (çeyreklik: +%27,4) artışla 5.032 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası gelirler ise yıllık bazda %48, yabancı para bazında ise %7 yükselişle (2Ç23: +%3) 742 milyon TL olmuştur. Toplam satış gelirlerinin %9’unu (1Ç22: %14,5; 2Ç22: %12; 4Ç22: %8,2; 1Ç23: %10,1; 2Ç23: %9) oluşturan e-ticaret segmenti gelirleri yıllık güçlü %98,5 artışla (2Ç23: +%82,5) ile 530 milyon TL olmuştur. 3Ç23’te FAVÖK’ü brüt kar marjının önceki çeyrekten daha yüksek açıklanmasıyla yıllık %120,3 güçlü artış (çeyreklik: +% 73,9) kaydetmiştir. FAVÖK marjı ürün maliyet baskılarının ve fiyatlamanın normalleşmesiyle yıllık 518bp genişlemeyle bizim %22,5 olan beklentimizin üzerinde %28,6 olarak gerçekleşmiştir (kons: % 23,4). En yüksek 3. çeyrek sezonu öncesinde sermaye yoğun bir dönem olması nedeniyle şirket net nakit pozisyonunu 1.409 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. 2Ç23’te 1.868 milyon TL olan net finansal nakdi 2.110 milyon TL’ye çıkmıştır. Net karı yıllık %127,9 ve çeyreklik %58,6 artış kaydetmiştir. Şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Konsolide satış büyümesinin %85+ (önceki: %80) (Gedik: %85,7), FAVÖK marjının %23,5 ± %0,5 (önceki: %22,5 ± %0,5) (Gedik: %21,3) olması, net nakit pozisyonunun korunması (Gedik: 1.589 mn TL) ve yatırım harcamalarının konsolide satışa oranı %3 (Gedik: %3) olarak beklenmektedir. Hisse 2023 yılı revize edilmemiş beklentilerimize göre 5,1x FD/FAVÖK (2024: x3,3) ve şirket beklentilerine göre 4,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım