Mavi Giyim 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (20.09.2023)

2Ç23 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 109,00
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 138,00
Potansiyel Getiri %27

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %13,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %99,8 artışla 4.5 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %104,1 artışla 8.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,8 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 73,1 artışla 948.6 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %68,8 artışla 1.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 170 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 328 baz puan düşüşle %21,2 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 461 baz puan düşüşle %22,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,69 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %58,0 artışla 643.7 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %66,0 artışla 1.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %6,2 düşüşle 1.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç23’de 4.468 mn TL satış geliri (kons: 4.301 mn TL-Gedik: 4.100 mn TL), 949 mn TL FAVÖK (kons: 942 mn TL-Gedik: 906 mn TL) ve 644 mn TL net kar (kons: 472 mn TL-Gedik: 628 mn TL) açıklamıştır. 2Ç23’te şirket yıllık %99,8 artışla (çeyreklik: +%13,2) beklentilerin üzerinde 4.468 milyon TL satış geliri elde etmiştir. Toplam gelirlerin %88,8’ini oluşturan (2Ç22: %82,2) yurt içi gelirler yıllık %115 (çeyreklik: +%16,7) artışla 3.949 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası gelirler ise yıllık bazda % 30, yabancı para bazında ise %3 yükselişle (1Ç23: +%12) 519 milyon TL olmuştur. Toplam satış gelirlerinin %9’unu (1Ç22: %14,5; 2Ç22: %12; 4Ç22: %8,2; 1Ç23: %10,1) oluşturan e-ticaret segmenti gelirleri normalize ancak yıllık güçlü %82,8 artışla (1Ç23: +%78,5) ile 404 milyon TL olmuştur. 2Ç23’te FAVÖK’ü bu yılki yüksek maliyet tabanı ve önceki yılki baz etkisine bağlı olarak satış gelirleri büyümesinin altında yıllık %73,1 artış (çeyreklik: +%4,8) kaydetmiştir. Ancak marjlar %22 olan (+/- %5) tahminlerin üzerinde işlem görmekte olup, yılın ikinci yarısının sezonsal olarak daha karlı geçmesi beklenmektedir. FAVÖK marjı bizim %21,9 olan beklentimizin hafif altında %21,2 olarak gerçekleşmiştir (kons: %23). Malzemelerdeki yüksek maliyet tabanına bağlı olarak FAVÖK marjı çeyreklik olarak 170bp gerilemiştir. En yüksek 3. çeyrek sezonu öncesinde sermaye yoğun bir dönem olması nedeniyle şirket net nakit pozisyonunu 1.132 milyon TL seviyesinde korumuştur. 2Ç22’de 1.353 milyon TL, 1Ç23’te 1.902 milyon TL olan net finansal nakdi 1.868 milyon TL ile (429 milyon TL’lik temettü ödemesine rağmen) yatay kalmıştır. Net karı yıllık %58 ve çeyreklik %25,7 artış kaydetmiştir. Şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Konsolide satış büyümesinin %80+ (önceki: %75) (Gedik: %85,7), FAVÖK marjının %22,5 ± %0,5 (önceki: %22 ± %0,5) (Gedik: %21,3) olması, net nakit pozisyonunun korunması (Gedik: 1.589 mn TL) ve yatırım harcamalarının konsolide satışa oranı %3 (Gedik: %3) olarak beklenmektedir. Hisse 2023 yılı muhafazakar beklentilerimize göre 4,7x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım