Mavi Giyim 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (10.06.2022)

“Güçlü Operasyonel Performans İlk Çeyrekte de Devam Etti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 43,00 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 86,40 TL

Mavi Giyim’in 1Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı 288,9mn TL ile piyasanın ortalama kar beklentisi olan 117mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bizim kar beklentimiz ise 74mn TL idi. Operasyonel performansın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi tahminimizdeki sapmada ana etken olmuştur. Şirket 1Ç2021’de 31mn TL kar yazmıştı. Mavi Giyim’in satış gelirleri, faaliyet gösterilen tüm ülkelerde normal çalışma saatlerine dönülmesi, baz etkisi, yüksek fiyat artışlarının yanı sıra adet büyümesinin de etkisiyle yıllık %148,7 oranında büyüme göstererek 1.887mn TL’ye (Beklenti: 1.549mn TL) çıkmıştır. İhtiyatlı fiyat artışları maliyet baskısını azaltırken, toplam maliyetler yine yıllık %114 oranında artmış ve 821mn TL’ye çıkmıştır. Böylelikle, brüt karlılık 1.066mn TL ile 1Ç2021’deki 375,1mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet giderleri ise %95,3 oranında artarak bu çeyrekte 619,3mn TL’ye çıkarken, FAVÖK 550,2mn TL gerçekleşmiş (Beklenti: 298mn TL) ve yıllık %294,3 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 10,8 puan iyileşerek %29,2’ye yükselmiştir. Son olarak, Şirket bu çeyrekte 67,2mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

İlk çeyrekte, net nakit pozisyonunu (UFRS 16 Hariç) 563mn TL olarak gerçekleşirken, 68mn TL operasyonel nakit yaratılmıştır. Öte yandan, nisan sonu itibariyle hiç yabancı para borçlanma bulunmamaktadır.

Ekonomideki açılmanın yarattığı ivmelenme ve baz etkisi, yılın ilk çeyreğinin başlarında da devam etmektedir. Türkiye perakende satışları Mayıs ayında düşük baz etkisiyle %348 (2021’de 17 gün tam kapanma) ve Haziran ayı ilk 7 gününde %84 büyümüştür. Türkiye e-ticaret satışları Mayıs ayında çok yüksek baz etkisiyle %4 büyümüştür. (2021’de perakende 17 gün tam kapalı)

Mavi Giyim’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki yukarı yönlü revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 56,00TL’den 86,40 TL‘ye  çıkartıyoruz. Güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre Mavi %50,2 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Mavi Giyim ile ilgili daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım