Mavi Giyim 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.09.2021)

“Mavi Giyim’in 2Ç2021 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 99mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 62,40 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 94,20 TL

Mavi Giyim 2Ç2021’de (1 Mayıs 2021 – 30 Temmuz 2021 dönemini kapsayan) 98,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bizim tahminimiz 48mn TL iken, piyasanın ortalama kar tahmini 56mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada brüt karın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 4,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 1Y2021’deki ana ortaklık net dönem karı 129,9mn TL’ye yükselmiştir. Geçen yılın ilk yarısında 54,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de geçen yılın ikinci çeyreğine göre %100 oranında büyüyerek 1.078mn TL’ye yükselirken, Türkiye gelirleri perakende kanalının desteğiyle %98 oranında artarak 904mn TL’ye çıkmıştır. Yurtdışı gelirler ise %131 oranında artarak 174mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karı ise %112 oranında yükselmiş ve 566,7mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar marjı da 2,9 puan artmış ve %52,6 olmuştur. Şirketin faaliyet giderleri %49,5 oranında artarak bu çeyrekte 396,5mn TL’ye çıkarken, FAVÖK 259,6mn TL gerçekleşmiş (piyasa beklentisi 192mn TL) ve yıllık %224 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 9,2 puan iyileşerek %24,1’e yükselmiştir. Son olarak, Şirket bu çeyrekte 38,5mn TL net gider finansman gideri kaydetmiştir.

İkinci çeyrekte operasyonel faaliyetlerden yaratılan 356mn TL’lik nakit akışı ile birlikte Bilanço 174mn TL net nakit pozisyonuna (UFRS 16 Hariç) gelmiştir. Şirket’in yabancı para cinsinden borcu ise sıfıra yakındır.

Ekonomideki açılmanın ardından yılın üçüncü çeyreğine de olumlu bir başlangıç yapılmıştır. Ağustos ve Eylül ayı başındaki satışlarda yıllık satışlar yüksek seyretmektedir. Online satışlar da benzer şekilde güçlü performansını sürdürmektedir.

Şirketin hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki yukarı yönlü revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 73,00 TL’den 94,20TL‘ye çıkartıyoruz. Hisse potansiyeline bağlı olarak daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım