Mavi Giyim 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (11.06.2021)

“Mavi Giyim’in 1Ç2021 Ana Ortaklık Net Dönem karı 31mn TL ile Beklentiler Üzerinde Gerçekleşti…’’

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 50,25 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 73,00 TL

Şirket 1Ç2021’de (1 Şubat 2021 – 30 Nisan 2021 dönemini kapsayan) 31mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bizim tahminimiz 17mn TL piyasanın tahmini ise 4mn TL kar açıklaması yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 50,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 1Ç2020’ye göre %96 oranında artarak 758,8mn TL’ye yükselirken, brüt kar %113,4 oranında yükselmiş ve 375,1mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar marjı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4 puan artmış ve %49,4 olmuştur. Şirketin operasyonel giderleri %38,8 oranında artmış ve 317,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 7,9mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 65,9mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2020’deki faaliyet zararı 48,6mn TL idi.

Şirket’in FAVÖK’ü ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminin bir hayli üzerinde 139,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2020’de FAVÖK 19,3mn TL idi. FAVÖK marjı da 1Ç2020’deki %5,0’dan 1Ç2021’de %18,4 seviyesine yükselmiştir.

Finansman tarafında 1Ç2021’de 21mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi Gideri 8,3mn TL olurken, ana ortaklık net dönem karı da 31mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin net borcu (UFRS16 Hariç) 31 Ocak 2021’deki 37mn TL seviyesinden 30 Nisan 2021 itibariyla 100mn TL’ye yükselmiştir.

Şirketin hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemelere karşın, risksiz faiz oranının %13’ten %15 seviyesine yükseltilmesi ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 75,80 TL’den 73,00 TL’ye çekiyoruz. Diğer taraftan potansiyeline bağlı olarak daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım