Mavi Giyim 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (11.06.2021)

1Ç21 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 48,36
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 72,30
Potansiyel Getiri %50

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %16,8 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 96,0 artışla 758.8 milyon TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %56,8 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 622,3 artışla 139.5 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 470 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.340 baz puan artışla %18,4 olmuştur. Net zararı 4. çeyrekte 18.9 milyon TL olurken, 1. çeyrekte 31 milyon TL net karı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğinde 50.1 milyon TL net zarar açıklamıştır. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %10,8 artışla 571 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç21’de 759 mn TL satış geliri (kons: 642 mn TL; Gedik: 620 mn TL), 140 mn TL FAVÖK (kons: 95 mn TL; Gedik: 85 mn TL) ve 31 mn TL net kar (kons: 4 mn TL; Gedik: 10 mn TL) açıklamıştır. Yurt içi tarafta covid kısıtlamaları nedeniyle toplam çalışma saatlerinde %38 düşüş olmasına rağmen, toplam gelirlerin %75’ini oluşturan yurt içi gelirler yıllık %88 (çeyreklik: +%10) artışla 573 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası gelirler ise çeyrek boyunca Covid ile ilgili kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla yıllık bazda %126 (çeyreklik: +%42) yükseliş kaydetmiştir. Toplam satış gelirlerinin %15’ini (4Ç20: %13) oluşturan e-ticaret segmenti gelirleri %185 (çeyreklik: -%4) ile güçlü büyüme sergilemiştir. Hem güçlü brüt kar marjı hem de operasyonel yönetim sayesinde şirketin FAVÖK’ü beklentilerin üzerinde yıllık %622 ile oldukça yüksek artış göstermiştir. Şirket önceki yılın aynı çeyreğinde ve önceki çeyrekte net zarar açıklamasına karşın, bu çeyrekte 31 milyon TL net kar elde etmiştir. 4Ç20’de 37 milyon TL olan net finansal borcu (TFRS-16 etkisi hariç) ilk çeyrekte 100 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, Covid ile ilgili belirsizlikler nedeniyle 2021 için beklentilerini paylaşmamış, ancak yatırımcı sunumunda bir güncelleme paylaşmıştır. Buna göre, 17 gün süren tam karantina nedeniyle yurt içi satışlar mayıs ayında 2019’a kıyasla %38 düşüş göstermiştir. Türkiye’de kademeli normalleşmenin başlamasıyla aynı mağaza satışlarının haziran ayının ilk haftasında 2020’ye göre %87 arttığı belirtilmiştir. Çeyreğin başındaki kısıtlamaların (en zayıf çeyrek olan) 2Ç21 sonuçları üzerinde biraz olumsuz etkisi olsa da, devam eden kademeli normalleşme ile şirketin 2Y21’de güçlü bir toparlanma yapmasını bekliyoruz. Hisse 2021 yılı beklentilerimize göre ucuz sayılabilecek 4,9x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım