Mavi Giyim 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.03.2021)

“Mavi Giyim’in 4Ç2020 Ana Ortaklık Net Dönem Zararı 18,9mn TL ile Beklentiler Paralelinde Gerçekleşti…’’

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 52,65 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 75,80 TL

Şirket’in 01.10.2020 – 31.01.2021 dönemini kapsayan 2020 yılı son çeyrek UFRS16 dahil ana ortaklık net dönem zararı 18,9mn TL ile bizim beklentimiz olan 12,5mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 20mn TL paralelinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8,4mn TL gelir açıklamıştı.

Şirketin satış gelirleri, faaliyet gösterilen ülkelerde Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan çeşitli kısıtlamaların son çeyrekte artarak devam etmesine karşın, bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %9,1 oranında azalmış ve 649,9mn TL olmuştur. Türkiye gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %12,3 daralmış ve 519mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı gelirleri ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kurların da olumlu katkısıyla %6,5 oranında artmış ve 131mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %7,9 oranında azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %10,4 oranında azalmış ve 300,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,7 puan azalarak %46,3’e inmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %6,3 artmış ve 293,6mn TL’ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden 2,3mn TL gider yazan şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %91,9 oranında azalarak 4,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü ise dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %33,2 oranında azalarak 89mn TL’ye düşmüştür. FAVÖK marjı da 4Ç2019’daki %18,6’dan 4Ç2020’de %13,7 seviyesine gerilemiştir.

Yatırımlardan sabit kıymet satış zararı kaynaklı 241bin TL gider ve finansman tarafında net 23,5mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece son çeyrekte 18,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.

Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019’a göre %95,2 azalışla 4,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin net borcu (UFRS16 Hariç) 31 Ocak 2020’deki 9mn TL seviyesinden 31 Ocak 2021 itibariyla 37mn TL ‘ye yükselmiştir.

Kaynak: Ziraat Yatırım