Gelirden Kim Daha Çok Pay Alıyor?

Mahfi Eğilmez – 16.02.2015

Gelir dağılımı, bir ekonomide yaratılan gelirin o ekonomideki kişiler, gruplar, bölgeler arasında nasıl paylaşıldığını ortaya koyan göstergedir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için üretim sürecine katılarak üretimde bulunmaları karşılığında o üretimden aldıkları pay onların gelirini oluşturur. Gelir dağılımı, üretimden alınan bu payların dağılımının eşitliğinin derecesiyle ilgilenir.

Gelir dağılımı, çeşitli sınıflandırmalara göre ölçülebilir. Bunların içinde en çok ilgi çekeni kişisel gelir dağılımı ve fonksiyonel gelir dağılımıdır. Kişilerin üretime hangi sıfatla katıldıklarına bakılmaksızın gelirin kişiler arasında nasıl paylaşıldığına bakılacak şekilde bir ölçümleme yapılmışsa bu, kişisel gelir dağılımını gösterir. Kişilerin üretimdeki fonksiyonlarına bakarak bir ölçümleme yapmışsak bunun sonuçları bize fonksiyonel gelir dağılımını verir.

Bir kez daha tekrarlamak gerekirse fonksiyonel gelir dağılımında kişiler temsil ettikleri üretim faktörlerine göre sınıflandırılır ve emeğin, sermayenin, toprağın ve girişimcinin aldıkları paylara göre gelir dağılımı ölçülür.

Türkiye’de fonksiyonel geir dağılımını görebilmek için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2013 yılı fonksiyonel gelir dağılımı araştırmasının sonuçlarını bir tablo halinde verelim (kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011)

Üretim Faktörü Üretimden Aldığı Gelirin Cinsi Üretimden Aldığı Pay (%)
Emek (İşgücü) Ücret 51,5
Girişimci Kar 19,6
Toprak Rant 3,3
Sermaye Faiz 3,1
Diğer Emekli aylıkları, sosyal transferler, diğerleri 22,5
Toplam 100

 

Bu tabloya göre Türkiye’de üretimden en büyük payı yüzde 51,5 ile emek (ücret, maaş, yevmiye gelirleri adları altında), ikinci en büyük payı yüzde 19,6 ile girişimci (kâr ve benzerleri adı altında) almaktadır. Üretimden en düşük payları alan üretim faktörleri ise yüzde 3,1 ile faiz geliri elde eden sermaye sahipleri ve yüzde 3,3 pay elde eden toprak (doğal kaynaklar) sahipleridir.

Tabloda, Diğer başlığı altında yer alan ve bütün grupları ilgilendiren emekli aylıkları, sosyal transferler ve diğerlerini gruplara dağıtırsak, emeğin aldığı payın daha da yükseldiğini görebiliriz.

Tuhaf ama gerçek: Hakkında kıyametler koparılan faizin milli gelirden aldığı pay budur.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir