Logo Yazılım Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (11.08.2016)

2Ç16 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: %32

Beklentilerimizle uyumlu sonuçlar

 Logo Yazılım, 2Ç16’da beklentilerimize paralel 15mn TL net kar açıklamıştır. Net kar yıllık %41 artarken bir önceki çeyreğe göre değişmemiştir.

 Gelirlerdeki yıllık %31’lik artış, faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki düşüş sebebiyle faaliyet kar marjındaki 4.6 puanlık iyileşme ayrıca 2Ç15’te 0.1mn TL net finansal gidere karşın 2Ç16’daki 1mn TL’lik net finansal gelir, net karın yıllık olarak artışında etkilidir.  Öte yandan, Logo’nun satışları bilişim sektörüne paralel mevsimsellik göstermektedir. Satışların ortalama %30-35’i 4.çeyrekte gerçekleşmektedir. Bu sebeple finansalların yıllık karşılaştırılmasını daha anlamlı buluyoruz.

 Logo 2Ç16’da yıllık %45 artışla 18mn TL FVAÖK elde ederken, Şirketin FVAÖK marjı ise yıllık 4.7 puan iyileşme ile %50.2 olmuştur.

Olumlu piyasa etkisi bekliyoruz.

 Logo için piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 2Ç16 sonuçları yıllık olarak güçlü olup 2Ç16 finansallarının hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 Logo için Endeks Üzeri tavsiyemizi 12 Aylık hedef fiyatımız olan 61.70TL ile devam ettiriyoruz.

 Logo bugün saat 16:00’da yatırımcılar için telekonferans düzenleyecektir. Hatırlatmak gerekirse Logo 2016’da yıllık %20 artışla 154mn TL gelir, 65.5mn TL FVAÖK ve %43 FVAÖK marjı hedeflemektedir.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!