Logo Yazılım 2021 2. Çeyrek Kâr Rakamlarını Açıkladı

Logo Yazılım ilk 6 ayda, satış gelirlerini %45 arttırdı

• Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2021 ilk yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı.
• 2021’in ilk yarısında satış gelirlerini geçen yıla oranla %45 arttırarak 317 milyon TL’ye yükseltti.
• Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) da %63 artıran Logo’nun net dönem kârı ise %132 artış göstererek 120 milyon TL’ye ulaştı.
• Tekrarlayan gelirlerin tüm kategorilerinde büyüme kaydedildi ve tekrarlayan gelirlerin payı faturalanan gelirlerin %64’üne ulaştı.
• Logo Yazılım’ın hisse başına kazancı ise %80 oranında artarak 1,89 TL oldu

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2021 ilk yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı. Logo Yazılım, 2021’in ilk altı aylık döneminde satış gelirlerini geçen yıla oranla %45 arttırarak 317 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) da %63 oranında artıran Logo’nun net kârı ise %132 artış göstererek 120 milyon TL’ye ulaştı. Logo Yazılım hisse başına kazancı ise %80 oranında artarak 1,89 TL oldu.

2021 büyüme grafiğinde çok iyi performans gösteren Logo Yazılım, tekrarlayan gelirlerin payını artırarak önümüzdeki dönem sürdürülebilir büyüme gücünü güvence altına aldı. Mikro KOBİ’lere sunduğu bulut çözümü Logo İşbaşı ile ulaştığı şirket sayısı 7 kat arttı, özel entegratörlük faaliyetlerinde hem müşteri sayısında hem gelirde güçlü büyüme kaydetti.

Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu başarıyla geride bıraktıkları 2021 ilk yarı yılın ardından yaptığı değerlendirmede “Teknolojiye yatırım artık gerek küçük firmaların gerek orta ve büyük ölçekli işletmelerin yaşamının her alanında artarak yer almaya devam ediyor. Şirketler değişen dünya koşullarına ve kullanıcı davranışlarına uyum sağlayabilmek ve rekabet açısından öne geçebilmek için ürünlerini, hizmetlerini ve iş modellerini dijitalleştirerek dönüştürüyorlar. Bu dönüşümün 2021 yılında da hızlanarak devam ettiğini ve etki alanını genişlettiğini gözlemliyoruz. İşlerini teknoloji, dijital dönüşüm, yetenek yönetimi ve müşteri ilişkileri odağında yöneten şirketlerin daha dayanıklı olduğunu ve rekabet avantajı sağladığını görüyoruz. Bu anlayışla 2021 yılında da değişen koşullara çeviklikle uyum sağlıyor, hedeflerimizi sıklıkla gözden geçiriyor ve iş süreçlerimizi dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte çalışanlarımız, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızla yarattığımız değer çerçevesinde tüm Logo kullanıcılarımızla etkileşimimizin kalitesini ve doğasını tanımlayan “müşteri deneyimi” odağımızı geliştirerek tüm iş modellerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmeyi hedefliyoruz. Şirket kültürümüzün temellerinde yer alan müşteri odaklı yaklaşımımızla müşteri memnuniyetinin artırılarak marka bağlılığına dönüşmesini ve sürdürülebilir, uçtan uca müşteri odaklı bir Logo deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.

Logo Yazılım / Seçilmiş Finansal Göstergeler (UFRS)

  2020 ilk yarıyıl 2021 ilk yarıyıl Değişim
Net Satış Gelirleri  218,7 Milyon TL 317,2 Milyon TL %45
FAVÖK 83,0 Milyon TL 135,2 Milyon TL %63
Vergi Öncesi Kâr 58,4 Milyon TL 130,1 Milyon TL %123
Net Dönem Kârı (ana ortaklık payları) 51,6 Milyon TL 119,8 Milyon TL %132