Logo Yazılım 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (18.02.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçlar – Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 39,56 TL
Hedef Fiyat: 60,70 TL
Getiri Potansiyeli: %53

 Güçlü karlılık. 4Ç21’de Logo’nun net karı yıllık bazda %205 artışla 96 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, ortalama piyasa beklentisini %47, kurum beklentimizi ise %16 aştı (Kurum beklentimiz: 83 milyon TL, piyasa beklentisi: 66 milyon TL). Net kar marjı da yıllık bazda 19 puan artışla %34,3 seviyesine yükseldi. Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde 3,20 milyon TL tutarında net faiz geliri kaydeden şirket, 4Ç21’de borçlulukta görülen artış nedeniyle 2,2 milyon TL net faiz gideri yazdı. Kur farkı cephesinde ise, geçen yılın aynı döneminde 5,43 milyon TL seviyesinde gerçekleşen kur farkı gideri 4Ç21’de 52,3 milyon TL seviyesine yükseldi. Diğer yandan, geçen yılın aynı döneminde 7,89 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydeden şirket, 4Ç21’de 12,71 milyon TL ertelenmiş vergi geliri yazdı. Beklentileri aşan karlılığa işaret eden dördüncü çeyrek sonuçlarının hisse performansına yansımasını pozitif olarak değerlendiriyoruz.

 Beklentilere paralel satış gelirleri. 4Ç21’de şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda %36 artışla 281 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 278 milyon TL, piyasa beklentisi: 277 milyon TL). Özellikle Türkiye operasyonlarında yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artış ve e-devlet segmentinde güçlü kontör satışları cirodaki yükselişte etkili oldu. Türkiye gelirleri bu dönemde yıllık bazda %21 artışla 180 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde konsolide satış gelirleri içerisinde Türkiye operasyonlarından elde edilen gelirin payı yıllık bazda 8 puan düşüşle %64’e geriledi. Totalsoft tarafında ise bu dönemde yeni gelir kanallarının geliştirilmesi ve artan satış potansiyelinin 4Ç21’de proje kazanımlarını artırmasının desteğiyle, satış gelirleri euro bazında yıllık olarak %8 artışla 6,71 milyon euro olarak gerçekleşti. TL bazında ise kur etkisinin de desteğiyle yıllık olarak %74 artışla 101 milyon TL seviyesine yükseldi. Romanya operasyonlarından elde edilen gelirin konsolide gelirler içerisindeki payı da yılın dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 8 puan artışla %36’ya yükseldi.

 Beklentileri aşan FAVÖK görünümü. Logo Türkiye’nin operasyonel karlılığı personel giderlerindeki artışa ek olarak teknoparklarda çalışan Ar-Ge personeline yönelik değişen prosedür nedeniyle bu dönemde yıllık bazda %45 düşüş kaydederek 25 milyon TL’ye geriledi. Totalsoft’un FAVÖK’ü ise bu dönemde operasyonel verimliliğin artırılmasının etkisiyle yıllık bazda %777 yükseliş kaydederek 59 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu çerçevede karlılık üzerindeki artan katkısının desteğiyle konsolide FAVÖK yıllık bazda %60 artışla 80 milyon TL’ye yükseldi. Açıklanan rakam, piyasa beklentisinin ve kurum beklentimizle üstünde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 75 milyon TL, piyasa beklentisi: 74 milyon TL). Bu bağlamda, FAVÖK marjı yıllık bazda 4,51 puan artışla %29,8’e yükseldi.

Kaynak: Halk Yatırım