Lider Faktoring Hisse Yorumu / Metro Yatırım – (07.05.2014)

Lider Faktoring Hisse Yorumu

Şirket Hakkında Bilgi:

Lider Faktoring A.Ş. (“Lider Faktoring” veya “Şirket”), sınai ve ticari şirketlere faktoring hizmetisunmak amacıyla 20 Eylül 1992 yılında Şetat Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanıyla kurulmuş olup, 2002yılında Şetat Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin Lider Faktoring mevcut hakim ortakları tarafından satınalınmasının ardından şirket unvanı ilk olarak 12 Haziran 2002 tarihinde Lider Faktoring HizmetleriA.Ş., 1 Temmuz 2013 tarihinde ise mevcut ve son hali olan Lider Faktoring A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Lider Faktoring müşterilerinin talebi doğrultusunda yurtiçi faktoring hizmetleri sunmakta olup,şirketin gelirleri faktoring alacaklarından alınan faiz, ücret ve komisyonlardan oluşmaktadır. Coğrafibüyüme stratejisi kapsamında temel olarak faktoringe talep olan, sanayi merkezlerine yakın ve
faktoring penetrasyonunun düşük olduğu bölgelere yoğunlaşan Lider Faktoring’in 31.12.2013 tarihiitibariyle 26 şubesi ve 176 çalışanı bulunmaktadır.2008 yılında Lider Faktoring’in %9,90 oranında hissesi Credit Suisse Investments (Nederland) B.V.(“Credit Suisse”) tarafından satın alınmıştır. Şirketin, Credit Suisse Grubu ile aynı zamanda kredi ilişkiside bulunmaktadır.

Lider Faktoring, Finansal Kurumlar Birliği’nin açıkladığı sonuçlara göre, yurtiçi işlem hacmi açısından2013 yılsonu verilerine göre tüm banka dışı faktoring şirketleri arasında 3. sırada ve tüm faktoringşirketleri arasında da 9. sırada bulunmaktadır. Şirketin 2013 yılsonu itibariyle toplam faktoring işlemhacmi 2,1 mr TL, toplam aktif büyüklüğü 611 mn TL ve özkaynağı 98 mn TL’dir. Farklı kalemlere göreşirketin faktoring sektöründeki pazar payı %1,5 ila %2,9 arasında değişmektedir.

Halka Arz Gelirinin Kullanımı Hakkında Bilgi:Halka arz ortak satışı yoluyla yapılacağı için şirket halka arzdan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

DEĞERLEME HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Tacirler Yatırım tarafından Lider Faktoring için yapılan değerleme çalışmasında “İndirgenmiş NakitAkımı” ve “Piyasa Çarpanları” yöntemleri kullanılmıştır.“İndirgenmiş Nakit Akımı” yönteminde;
-Şirketin faktoring iş hacminin 2014 yılında %6 ve sonraki yıllarda %10 oranında artacağıvarsayılmıştır.
-Risksiz faiz oranı %12, Piyasa risk primi %6,5, Borçlanma maliyeti %18,5, Beta 0,82 ve Nihaibüyüme oranı %2 olarak kullanılmıştır.

“Piyasa Çarpanları” yönteminde; -BİST’te işlem gören “Garanti Faktoring” ve “Credit West Faktoring” şirketlerinin “F/K” ve“PD/DD” çarpanları kullanılmıştır. Sektör çarpanları hesaplanırken, ilgili şirketlerin çarpanlarıpiyasa değerleri ile ağırlıklandırılmıştır.

Nihai değere ulaşılırken, “İndirgenmiş Nakit Akımı”, “F/K” ve “PD/DD” neticelerine sırasıyla %33,3,%33,3 ve %33,3 olmak üzere eşit ağırlık verilmiştir. Bunun neticesinde, “Piyasa Çarpanları” yöntemişirketin nihai değerleme sonucunda daha fazla bir ağırlığa (%66,6) sahip olmuştur.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde Lider Faktoring’in %18 oranındahalka arz iskontosu da içeren halka arz sonrası şirket değeri 90.000.000 TL olarak hesaplanmış vebuna göre şirketin pay başına değeri 3,00 TL olarak belirlenmiştir.

SONUÇ

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüşlerimiz

Lider Faktoring için hazırlanan fiyat tespit raporunun açık, kapsamlı ve anlaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Raporda, şirketin bulunduğu sektör hakkında verilen bilgiler ile şirket hakkındaki bilgi, açıklama ve mali tablolar yeterlidir.

Değerleme yapılırken Tacirler Yatırım tarafından “İndirgenmiş Nakit Akımı” ve “PiyasaÇarpanları” yöntemleri kullanılmış olup, kullanılan varsayımlara ve yapılan hesaplamalarailişkin görüşlerimiz aşağıda belirtildiği şekildedir;

– Kullanılan değerleme metodları ve ağırlıkları dengelidir.

– “Piyasa Çarpanları” Yöntemi:

“Piyasa Çarpanları” yönteminde kullanılan şirketleri ve “F/K” ile “PD/DD”çarpanlarını yeterli olarak değerlendiriyoruz.

“İndirgenmiş Nakit Akımı” Yöntemi:

Şirketin 2013 yılında 7,55 mn TL olarak gerçekleşen net dönem karının,projeksiyon döneminin ilk yılı olan 2014 yılında %108 oranında artış
göstererek 15,67 mn TL’ye ulaşacağı varsayımını iyimser buluyoruz. Bunakarşın, nispeten muhafazakar olarak hesaplandığını düşündüğümüz
%18,3’e denk gelen AOSM’nin kısa vadeli net kar tahmininin ıskalanmasıriskini tolere ettiğini ve varsayımlarda ortaya çıkabilecek diğer aşağı yönlüolası riskleri de büyük ölçüde dengelediğini düşünüyoruz.

– Piyasa Değeri ve Halka Arz İskontosu:

Halka arzın ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecek olması dolayısıyla,daha makul şirket değeri ortaya koyan “F/K” ve “PD/DD” çarpanlarından
oluşan “Piyasa Çarpanları” yönteminin nihai değerde “İndirgenmiş NakitAkımı” yöntemine göre daha fazla ağırlığa sahip olmasını doğru
buluyoruz. Buna istinaden, %18 olarak belirlenen halka arz iskontosunu kabul edilebilir olarak görüyoruz.

Sonuç olarak: Lider Faktoring’in halka arzı için hesaplanmış olan 3,00 TL’lik pay başınadeğerin makul olduğunu düşünüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir