Lider Faktoring Hisse Yorumu / Galata Yatırım – (10.06.2014)

Lider Faktoring Hisse Yorumu

ŞiRKET HAKKINDA VERİLEN BİLGİLER

1. Faaliyet Konusu hakkında

Fiyat Tespit Raporu’ nda, Lider Faktoring’in Şirket Profili, halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı, faaliyet konusu ve sektördeki konumu, Pazarlama organizasyonu, İş modeli konularında yapılan açıklamalar genel bir değerlendirme yapmaya yetecek ölçüde açık bir şekilde ifade edilmiştir.

2. Mali Tablolar hakkında

Rapor’ un ekinde yer verilen 2011, 2012 ve 2013 yılsonu dönemlerine ait bilanço ve gelir tabloları açık ve kapsamlıdır.

3. Halka Arz Gelirinin kullanım yerleri hakkında

Halka arz “ortak satışı” şeklinde yapılacağı için Şirket’ in halka arzdan elde edeceği herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Bu husus Fiyat Tespit Raporu’ nun 7. Sayfasında açık şekilde ifade edilmiştir.

B- DEĞERLEME HAKKINDA VERİLEN BİLGİLER

Değerleme Metodolojisi

Tacirler Yatırım, Lider Faktoring’in halka arzında birim hisse için 3 TL fiyat belirlemiş olup, yayımlanmış olan fiyat tespit raporuna göre Şirket’ in değerlemesinde, İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) ve Piyasa Çarpanları yöntemleri kullanılmıştır. Değerleme metodolojisi, aşağıda yer alan değerleme yöntemleri için ayrı ayrı ve açık bir şekilde ifade edilmiştir. Raporun 10. Sayfasında yöntemlerin verdiği değerler ve hesaplamadaki ağırlıkları tablo halinde belirtilmiştir.

A- İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi (Ağırlık % 33,3)

B- Piyasa Çarpanları Yöntemi ( F/K oranına göre) (Ağırlık % 33,3)

C- Piyasa Çarpanları Yöntemi ( PD/DD oranına göre) (Ağırlık % 33,3)

C – DEĞERLEME ÇALIŞMASI

1- İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi

Varsayımlar, yıllar itibariyle açık olarak belirtilmiştir.

Özkaynak maliyeti hesaplamasında kullanılan Risksiz getiri oranının % 12 olarak kullanılmasını, faizlerin son dönemde düşüş trendine girmesi nedeniyle olumlu buluyoruz. Yine % 18,5 olarak kabul edilen borçlanma maliyeti ve % 6,5 olan piyasa
risk primini değerleme açısından pozitif algılıyoruz. Sonuç olarak % 17,33 olarak hesaplanan Özkaynak Maliyeti rakamını ve % 2 olarak kabul edilen terminal büyüme rakamını makul hatta muhafazakar buluyoruz.

Rapor’da, Faktoring işlem hacminin 2014 yılı için %6 sonraki yıllar için %10 artacağı varsayılmıştır. Sektörünün mevcut büyüklüğü dikkate alındığında bu büyüme öngörüsünü makul buluyoruz.

2013 yılında TL’ nin hızlı değer kaybı nedeniyle, şirket bilançosu bir miktar olumsuz etkilenmiştir. Bunun sonucu olarak gelirler, faaliyet karı ve net kar rakamları 2012 yılının gerisinde kalmıştır. Raporda 2014 yılında bu olumsuzluğun atlatılacağı ve
vergi öncesi karda 2013’ e göre % 120’ lik artış olacağı öngörülmüştür. Bu her ne kadar iddialı bir hedef gibi görünse de, 2012 yılı faaliyet karı göz önüne alındığında aynı zamanda ulaşılabilir gözükmektedir. Burada 2013 yılındaki kur etkisinin makul
bir açıklama olduğunu düşünüyoruz. 2015 – 2018 arasında ise öngörülen vergi öncesi kar artışı yıllık % 13 – 25 arasında daha makul tutulmuştur.

2- Piyasa Çarpanları Yöntemi

Piyasa çarpanları yöntemi için BİST’te işlem gören Creditwest Faktoring A.Ş ve Garanti Faktoring A.Ş. şirketlerinin çarpanları kullanılmıştır. Çalışmada banka ve finans şirketlerinin değerlemesinde yaygın olarak kullanılan F/K ve PD/DD oranlarının kullanılmasını Şirket’ in faaliyet gösterdiği sektör gereği makul buluyoruz. Ancak, karşılaştırılabilir şirket sayısının az olması yöntemin etkinliğini azaltmış olabilir. Burada yurtdışı benzer şirket rasyoları da kullanılarak yöntemin güvenilirliği arttırılabilirdi. Ancak yine de sonuç olarak baz alınan rasyoların makul olduğunu düşünüyoruz. Piyasa çarpanları yönteminde uygulanan varsayımlar, hesaplamalar ve ağırlıklandırmalar genel bir değerlendirme yapmaya yetecek ölçüde açık bir şekilde ifade edilmiştir.

D- SONUÇ

Fiyat Tespit Raporu’un içeriğine ilişkin değerlendirmelerimizi raporun A bölümünde, Şirket değerini hesaplamada kullanılan İNA ve Çarpan analizi yöntemlerine ilişkin görüşlerimizi raporun C bölümünde belirttik. Fiyat Tespit Raporu’ nda Şirket için 109,8
milyon TL piyasa değeri hesaplanmış ve buna % 18 iskonto uygulanarak 90 milyon TL halka arz piyasa değeri öngörülmüştür. Sonuç olarak, öngörülen bu değer üzerinden 3 TL olarak belirlenen birim halka arz fiyatını ve % 18 olarak belirlenen halka arz iskontosunu makul buluyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir