Kripto Para Haberleri – (6.12.2022)

2022 Türk kripto yatırımcı raporu açıklandı: Türk yatırımcılar riski seviyor

Kripto para borsası GateTR, Türkiye kripto pazarı ve özellikleri hakkında bir araştırma raporu yayımladı. Rapora göre, Türkiye’deki gençler kripto paralara yoğun ilgi duyuyor. Meslek grubu olarak en çok mimar ve mühendisler kripto para yatırımı yaparken, açıklanan son verilere göre 4 milyona yakın yatırımcısı bulunan alanda Türklerin risk almaktan çekinmediği gözler önüne seriliyor.

Global kripto para borsası GateTR, Türk kullanıcılarına daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Borsa bu araştırmanın sonuçlarını da ekosisteme katkı sağlaması adına bir rapor haline getirerek kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan raporda cinsiyet, yaş, eğitim ve risk dağılımı gibi Türk kripto para yatırımcılarıyla ilgili çok önemli bulgular yer alıyor.

Yapılan sürekli araştırmalara göre Türkiye’de nüfusun yüzde 4,5’ine tekabül eden 4 milyona yakın insan kripto kullanıcısı olarak sınıflandırılıyor. GateTR’nin yayımladığı “Kripto Piyasası ve Yatırım Raporu: Türkiye 2022”ye göre Türk insanın bu ilgisi enflasyondan kaynaklanıyor. İnsanlar Türk lirasının değer kaybı sonrası oluşan yüksek enflasyondan korunmak amacıyla kripto paralara yöneliyor.

Türkiye’deki gençler kripto paralara yoğun ilgi duyuyor

Türkiye’deki kripto para yatırımcıları arasında gençler hatırı sayılır bir yer kaplıyor. Öyle ki, toplam kripto para yatırımcılarının yüzde 71’ini 25-44 yaşları arasındakiler oluşturuyor. 18-24 yaşları arasındakiler ise yüzde 20’lik bir pay alıyor. Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre kripto yatırımı ile ilgilenen birçok üniversite öğrencisi kriptolar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için çeşitli dersler alıyor.

GateTR’nin yaptığı araştırmaya göre üst yaş grubunda kripto paralara olan ilgi oldukça düşük seviyelerde yer alıyor. Türkiye’deki 45 yaş ve üzerinde olan kripto kullanıcıları toplamdan ancak yüzde 10’luk bir pay alabiliyor. Öte yandan, araştırma sonuçlarına göre cinsiyet dağılımında da bir eşitlik gözlenmiyor. Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının yüzde 90’lık bölümünü erkekler oluşturuyor. Ancak kripto paraların popüler olmasıyla beraber kadınların kripto para yatırımlarına olan ilgisi de günden güne artış gösteriyor.

Meslek grubu olarak en çok mimar ve mühendisler kripto para yatırımı yapıyor

Türkiye’deki kripto yatırımcılarının meslekleri incelendiğinde yüzde 13’lük oranla mimar ve mühendisler ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 10’luk bir oranla bilgisayar ve matematik alanlarında çalışanlar yer alıyor. İkinci sırayı da eğitim, öğretim ve kütüphane alanında çalışanlar ile öğrenciler takip ediyor. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 70’lik kısmının sektörel dağılımları oldukça çeşitlilik gösteriyor. Verilere göre kriptoların büyük bir kısmının farklı meslek gruplarından olan insanlar tarafından tercih edildiği gözlemleniyor.

GateTR tarafından gerçekleştirilen araştırmada kripto para yatırımcılarının eğitim düzeylerine ilişkin veriler de yer alıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. “Kripto Piyasası ve Yatırım Raporu: Türkiye 2022” başlıklı araştırmada kripto kullanıcılarının yüzde 52’sinin lisans ve lisansüstü derecelere sahip olduğu gözlemleniyor.

Kaynak: Gate.io