KRDMD, THYAO, GARAN: Sn Bahçeli Beşiktaş’tan İstifa etti

Günümüzde, birçok ülkede siyasi çürüme, yolsuzluk, adaletsizlik ve ayrımcılık gibi sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Siyasi liderlerin vatandaşların çıkarlarını korumak yerine kendi çıkarlarına odaklanmaları, halkın güvenini kaybetmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle, politika çürümüştür ve yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Birçok ülkede siyasi liderler, yasaları çiğnemekte ve hatta yasa dışı eylemlere katılmaktadır. Bu davranışlar, yolsuzluğun yaygınlaşmasına ve adaletsizliğin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, siyasi liderler arasındaki rekabet, vatandaşların çıkarlarını göz ardı etmelerine ve ülkelerinin geleceği için gerekli reformları yapmaktan kaçınmalarına neden olmaktadır.

Siyasi liderlerin, vatandaşların çıkarlarını korumak yerine, kendi çıkarlarını korumaya odaklanmaları, ülkelerindeki yoksulluğun ve sosyal eşitsizliğin artmasına neden olmaktadır. Zenginlerin daha zengin olması ve yoksulların daha da fakirleşmesi, siyasi liderlerin vatandaşlarını korumak için yeterli çabayı göstermediğini göstermektedir.

Ayrıca, politikacıların siyasi parti çıkarlarına odaklanması, ülkelerindeki insanların gerçek sorunlarına çözüm bulma çabalarını engellemektedir. Siyasi partilerin, vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek yerine, kendilerine sadık olanları ödüllendirdiği görülmektedir. Bu durum, ülkelerin yönetimi konusunda ciddi bir güvensizlik yaratmakta ve halkın temsilcilerine olan güvenlerini kaybetmelerine neden olmaktadır.

TSLA grafiği, yüzde -2.57 düşüşle 196 USD fiyatından yükseldi.

Grafik TradingView’den

KRDMD 22.48 TL’den yüzde 3.4 yükseldi. Kardemir D 24 ile 21 arasındaki Fibonacci seviyelerinde kararlılıkla aynı hat içerisinde bulunmaktadır.

Varlık fonunun hissiyle anlaşma sonrası güçlü 17, 18 yükselişinin ardından deprem sonrası çimento ve demir hisselerinin çıkmasıyla da 25 direnci test edilmiş oldu.

Hiç senin uzun vadede güçlü biri yükseliş trendinden ayrılmayacağı genel olarak düşünülmekte ve lucem osilatörünün uzun süre yeşil kalacağı ileri sürülmektedir.

Grafik TradingView’den

THYAO Türk Hava Yolları’nın 135 seviyesinde eksi 1.17 düşüşte kapandığını görmekteyiz.

Bu hafta 126 desteği ve 150.1 direnci arasında hilenin yukarı yönde olduğu ve hacim destekli olarak momentumun arttığını belirtebiliriz.

Daha önceki hareketini 70’ten başlayıp güçlü bir 145 direnci ile karşılaştıktan sonra 150 kanalında belirli süre kalıp tekrar 120’lere düşmüştü. Artık yeni eğilimizin daha yukarı destek noktası olan 100-126 noktalarından hareket edip 150-170 noktaları arasında isabet sağlayacağı düşünülebilir.

Grafik TradingView’den

GARAN Garanti Bankası’nın hızlı 2 yükselişinden sonra bankaların biraz durulma noktasına gelmesinin ardından aşağı yönde eğri kanalını görmekteyiz.
Bu kanalın tepe noktası 31 ve 28 olduktan sonra parabolik anlamda 19.82 seviyesi düşünülmektedir.

Sonrasında direnç olarak 24.76 ve 28.66 seviyeleri ön plana çıkmaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus 24.76’daki direnç aynı zamanda profil hacmini temsil ettiği için kırılması zor olabilir.
Lütfen süper Trend half Trend osilatörlerinin gayri ihtiyari olarak birbiriyle korelasyon içinde hareket ettiklerini ve sonrasında üç tane yeşil mum oluşursa güçlü bir manevra kabiliyeti ile 25 seviyelerinin ardından 30 seviyelerinin görülmesinin mümkün olacağı belirtiliyor.

Sonuç itibariyle, Sonuç olarak, politika çürümüştür ve birçok ülkede siyasi liderler, vatandaşlarının çıkarlarını korumak yerine kendi çıkarlarına odaklanmaktadır. Yolsuzluk, adaletsizlik ve sosyal eşitsizlik, siyasi liderlerin yetersizliğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Siyasi liderlerin halkın gerçek sorunlarına çözüm bulmak için çalışması ve vatandaşların güvenini geri kazanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde, politika yeniden canlandırılabilir ve ülkelerimizin geleceği için gerekli reformlar yapılabilir. Japonya’da 1 köprü yıkılınca mühendis, onuru kırıldığı ve ülkesine hizmet edemediği için intihar ederken bizde 45 bin insanın ölmesine rağmen kimsenin istifa etmemesi ve Beşiktaş’ta atılan sloganlar yüzünden Sn Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi bazı çevrelerce eleştirilmiştir.

Okan Özdemir