Koç Holding Hisse Yorumu / Gedik Yatırım – (31.03.2023)

Şirket Enerji Dönüşümü ve Yeni Çağa Uyum Sürecinde Hızlanıyor

ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ
Fiyat (TL/hisse) 76,50
Hedef Fiyat (TL/hisse) 107,0
Potansiyel Getiri 40%

2022 özeti: Koç Holding 2022 yılında yıllık %360 büyümeyle 69,8 milyar TL net kâr açıklamıştır. Enerji segmenti kârlılığı 19,0 milyar TL’ye ulaşırken yıllık büyüme ise %1.036 olmuştur. Güçlü büyümenin ana etmenleri rekor seviyedeki rafineri marjları olurken, enerji maliyetlerindeki artışlara kârşın kârlılığın oldukça güçlü olduğu bir seneyi geride bıraktık. Finans segmenti kârlılığı yıllık %589’luk artışla 31,7 milyar TL olurken küçük bakiyeli TL kredi büyümesi ve pazar payı kazanımları bankacılık sektörü büyümesindeki ivmeyi artırdı. Otomotiv segmentinde ise ihracat adetlerindeki güçlü görüntüye ek olarak ürün miksinin iyi yönetilmesi kârlılığı da destekledi. Öte yandan iç pazardaki güçlü görünüm de hasılatı destekleyen bir diğer unsur oldu. Buna bağlı olarak segment 16,3 milyar TL ile yıllık bazda %133 kâr büyümesi gösterdi. Dayanıklı tüketim segmentinde kâr büyümesinin diğer segmentlere kıyasla bir miktar daha aşağıda %66 seviyesinde gerçekleştiğini gördük. Bu büyümenin ardından Koç Holding’in konsolide kârına katkısı 2,2 milyar TL oldu. Yükselen ham madde maliyetlerine ek olarak; iç ve dış pazarda talep koşullarındaki ivmenin azalması, operasyonel giderler tarafında lojistik, satış/pazarlama gibi giderlerdeki yüksek artış ve Euro’nun göreceli olarak güçsüz seyri marjlar üzerinde de baskı yarattı.

Nakit görünümü: Koç Holding’in solo net nakit pozisyonu 2022 yılı sonunda 74 milyon USD (TL karşılığı: ~TL1,4 milyar TL) oldu. 2021 yıl sonundaki net nakit pozisyonu 275 milyon USD’ydi. Net nakdin sene içindeki hareketine baktığımızda iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri (6.0 milyar TL), nakit görünümünü artıran faktör olurken, Yapı Kredi’nin 18%’lik payının 1Ç22’de satın alınmasına bağlı olarak (3.5 milyar TL) nakit çıkışı yaşandı. Öte yandan 2,8 milyar TL’lik temettü ödemesi ve 2,0 milyar TL’lik yönetim giderleri, finansman ve operasyonel giderler de nakit çıkışı yaratan faktörlerdi. Özetle Koç Holding’in nakit görünümünde bir azalma görünse de; stratejik satın almanın etkisinin büyük olduğunu görüyoruz ve genel olarak nakit görünümde önemli seviyede bir değişim olmadığını söyleyebiliriz.

Çeşitlendirilmiş iştirak portföyü: Otomotiv sektörü Koç Holding’in Net Aktif Değeri’nin (NAD) ~%48’ini oluştururken, enerji sektörü ise ~%21’ini oluşturmaktadır. Finans sektörünün NAD ağırlığı ise ~%17 seviyesindedir. Dayanıklı tüketim sektörünün ağırlığı ~%12 bandındadır. Koç Holding’in iştirak yapısı hali hazırda başarılı şekilde çeşitlendirilmiş olmasına karşın, Şirket’in otomotiv ve enerji sektörlerinde attığı adımların bu çeşitlendirmeyi daha da güçlü kıldığına inanıyoruz. Bu bağlamda, Ford Motor Company ve LG Group ile batarya üretimi konusunda yapılan anlaşmaya ek olarak; Tüpraş ve Entek tarafında yeşil enerji anlamında atılan adımları pozitif olarak değerlendiriyor, bu yatırımların Koç Holding’i gelecek birkaç on yıllık süreçte öne taşıyacağını düşünüyoruz.

“Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyor, hedef değerimizi 107.00TL/hisse olarak güncelliyoruz. Koç Holding hisseleri BIST-100 Endeksi’ne göreceli olarak 2022 yılında ~%2 oranında ve yıl başından bugüne ~%7’lik pozitif getiri sağlamıştır. Şirket payları 2023 beklentilerimize göre 3.0x F/K ve 1.1x PD/DD rasyolarıyla işlem görmektedir. NAD iskontosu ~%35 seviyesinde olup, 5 yıllık ortalama NAD iskontosu olan ~%22’ye kıyasla derin bir iskonto içermektedir. Öte yandan Şirket’in stratejik dönüşüm planlarının ve yeni çağa uygun yatırımlarının gelecek yıllarda çok daha düşük NAD iskontosu yaratacağına inanıyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım