Koç Holding 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Alnus Yatırım – (27.03.2024)

KCHOL Finansal Değerlendirme Raporu

Son Kapanış Fiyatı(TL) : 190.10
Hedef Fiyat(TL) : 285.00
Tavsiye : AL
Potansiyel Getiri(%) : 49.92

Koç Holding(KCHOL)’in, 2023/12 dönemi finansallarını incelediğimizde;

 Holding‘in Hasılat’ı; geçen yılın aynı dönemine(2022/12) göre 180,45 Milyar TL(yüzde 12,89) tutarında azalışla 1 Trilyon 219,0 Milyar TL olurken, cari dönemde Grubun ‘Hasılat’ında ortaya çıkan bu azalışta; kombine gelirden yüzde 40’ın üzerinde pay alan ‘’Enerji(Tüpraş, Aygaz)’’ sektöründe görülen 301,9 Milyar TL’lik(yüzde 22,30) azalış etkili olmuştur. Rekor seviyeye ulaşan yurt içi satışlardan nemalanan ‘’Otomotiv(Ford Otomotiv, Tofaş Oto Fabrikaları, Otokar, Türk Traktör)’’ sektörü ise; 150,1 Milyar TL’lik ciro artışı ile Holding’in ‘Hasılat’ rakamındaki azalışı sınırlamıştır ve kombine gelirden yüzde 28,5’lik pay alarak grup içerisindeki en etkili ikinci sektör olma özelliğini korumuştur. Grubun ’Satılan Mal ve Hizmet Maliyeti’nde ortaya çıkan 189,6 Milyar TL’lik azalış sonrasında; ‘Brüt Kâr’ rakamındaki azalış miktarı 28,3 Milyar TL(yüzde 6,99) civarında olmuştur.

 Holding’in ‘Faaliyet Giderleri’nde ‘’Personel Giderleri’’ndeki artış öncülüğünde 20,7 Milyar TL’lik artış(-) olurken, ‘’Net Kur Farkı Giderleri(Ticari Faaliyetlere İlişkin Kur Farkı Geliri/Kur Farkı Gideri farkı)’’ ile ‘’Krediler ve Ticari Alacaklar İçin Beklenen Kredi Zarar Karşılıkları’’nın büyük oranda etkisinin hissedildiği ‘Diğer Net Esas Faaliyet Gideri’ kaleminde ise; 16,4 Milyar TL civarında azalış(+) ortaya çıkmış durumda. Bu gelişmeler sonrasında; şirketin ‘Esas Faaliyet Kârı’ 32,6 Milyar TL ve ‘FAVÖK’ tutarı 43,9 Milyar TL civarında azalış göstermiştir. Holding’in Ford Otosan, Tofaş, Opet, Banque de Commerce, Türk Traktör ve Allianz Emeklilik gibi ‘Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlarından Elde Ettiği Gelir’, önceki döneme göre 14,6 Milyar TL civarında artmıştır. Büyük oranda ‘’Net Faiz ve Kur Farkı Giderleri’’ni yansıtan ‘Net Finansman Giderleri’nde ve ‘Vergi Giderleri’nde ortaya çıkan azalış(+) tutarları ise; sırasıyla 11,7 Milyar TL ve 19,0 Milyar TL olmuştur. Bu rakamlar sonrasında, ‘Dönem Net Kârı’nda görülen azalış; sadece 432, Milyon TL civarındadır.

 Şirketin ‘’Net Aktif Değer Kırılımı’nda; yüzde 26’lık oran ile Binek ve Ticari araç üretimini kapsayan Otomotiv, yüzde 18 ile Rafinaj, yüzde 17 ile Finans sektörleri başı çekmekte. Holding, 795 Milyon Dolar tutarında Solo Net Nakit bulundururken, 743 Milyon Dolar tutarında Doğal korunma(hedge) sonrası Konsolide Net Yabancı Para Pozisyonu’nda sahip durumda. TMS 29(Enflasyon Düzeltmesi) etkisi dışlandığında; Grubun ‘Kombine Gelirleri’ yüzde 50 oranında artarken, ‘Kombine Net Kâr’daki artış oranı ise yüzde 61 olmuştur.

 Holding’e bağlı halka açık şirketlerden Tüpraş’ın 2024 yılı satış hacmi beklentisi; 30 Milyon Ton(önceki dönemde 29 Milyon Ton) olurken, Aygaz’ın 2024 yılı satış adedi öngörüsü; Tüpgaz’da 240-250 Bin adet(2023’te 255 Bin), Otogaz’da 770-800 Bin adet(2023’te 774 Bin adet) şeklindedir. Arçelik, Türkiye pazarında sabit reel büyüme(2023 yılında yüzde 23) beklerken; yurt dışı pazarında ise yüzde 2 civarında(2023’de yüzde -10) büyüme öngörmekte. Tofaş, 2024 yılında; 160-180 Bin adet perakende satış(2023’de 200 bin), 60-70 Bin adet de(2023’te 60 Bin) ihracat beklemekte. Ford Otosan’ın ise; 2024 yılındaki perakende satış adedi beklentisi 100-110 Bin(2023 yılında 114 Bin) ve ihracat adedi öngörüsü 560-610 Bin(2023’te 492 Bin) düzeyimde bulunmakta. Türk Traktör, 2024 yılında; yurt içi pazarda 31-35 Bin adet(2023 yılı 34,6 Bin adet), yurt dışı pazarda da 14,0-15,5 Bin adet(2023 yılı 16 Bin adet) satış öngörmekte. Yapı ve Kredi Bankası ise; 2023 yılında yüzde 4,5’in üzerinde seyreden Net Faiz Marjı’nın, 2024 yılında yüzde 5,4 düzeyinde olmasını beklemekte.

Holding hisseleri için, 12 aylık hedef fiyatımızı; 285,00 TL ve tavsiyemizi ‘’AL’’ olarak belirliyoruz.

Kaynak: Alnus Yatırım