Koç Holding 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (3.05.2023)

1Ç23 Finansal Analiz

Şirket’in 1Ç23 dönemi ana ortaklık net kârı piyasa beklentisi doğrultusunda çeyreklik bazda %40 azalış ve yıllık %150 artışla 16,77mlr TL oldu. Şirket ticari faaliyetlerden 173,86mlr TL ve finans sektörü faaliyetlerinden 49,9mlr TL gelir elde etti. Böylece cari dönemde hâsılat çeyreklik %12 azalış ve yıllık %47 artışla 223,76mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Satışların maliyeti ise 167,74mlr TL oldu. Maliyetlerin çeyreklik bazda hâsılattan daha az düşmesi operasyonel kârlılığı baskılamıştır. Ancak maliyetlerin yıllık bazda %41 artışla hâsılatın gerisinde kalması kârlılığa olumlu yansımıştır.

Şirket 1Ç23 dönemi faaliyetlerinden 56,02mlr TL’lik brüt satış kârı elde etti. Bir önceki çeyreklik dönemde 75,54mlr TL ve önceki yılın aynı döneminde 33,28mlr TL’lik brüt kâr gerçekleşmişti.

Cari dönemde 22,46mlr TL’ye ulaşan faaliyet giderlerinin 12,71mlr TL’si genel yönetim giderlerinden ve 9,38mlr TL’si pazarlama giderlerinden kaynaklanmaktadır. Araştırma ve geliştirme giderlerinin (374mn TL) faaliyet giderleri içerisindeki payı düşük seyretmeye devam etti.

1Ç23 döneminde FAVÖK yıllık %61 artışla 35,94mlr TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyrekte 54,17mlr TL’lik FAVÖK açıklanmıştı. 1Ç23’te esas faaliyet kârı (EFK) çeyreklik %31 azalırken yıllık %85 arttı ve 32,15mlr TL oldu. Şirket’in esas faaliyetlerinden kaynaklı diğer net giderleri 1,41mlr TL’ye ve net finansman giderleri 3,86mlr TL’ye gerilemiştir. Ayrıca Şirket’in iş ortaklıklarının ve iştiraklerin kârından sağlanan payı 3,89mlr TL’ye yükselmiştir. Kârdan paylar incelendiğinde; 2,05mlr TL’nin Ford Otosan’dan, 915mn TL’nin Tofaş’tan ve 524mn TL’nin Türk Traktör’den kaynaklı olduğu görülmektedir.

1Ç23’te kâr marjları çeyreklik bazda gerilerken yıllık bazda hafifçe iyileşmiştir. Bu durumun esas nedeni maliyetlerin hâsılata göre değişim oranından kaynaklanmaktadır. Net kâr marjı %7,5, EFK marjı %14,4 ve FAVÖK marjı %16,1 olarak gerçekleşmiştir.

1Ç23 bilanço kalemleri incelendiğinde, kısa vadeli USD cinsi yükümlülüklerdeki azalışa bağlı olarak yabancı para net varlık pozisyonunun 13,63mlr TL fazla verdiği görülmektedir.

Şirket’in 1Ç23 finansalları net kârın beklentiler dâhilinde gerçekleştiğini ve temel olarak esas faaliyetlerinden kaynaklandığını işaret etmektedir. Diğer faaliyet giderlerinin ve net finansman giderlerinin azalması kârlılığa olumlu yansımıştır. Şirket’in yayımlanan son finansallarını sınırlı pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul