Katılım Hisse Endeksi 2019 Yılında BİST 100 Endeksini İkiye Katladı

Katılım esaslı hisselerden oluşan Katılım 50 Endeksi, 2019 yılının ilk 11 ayında BİST 100 Endeksine göre iki kat daha fazla artış kaydetti.

BİST 100 Endeksi ilk 11 ayda %17,1 yükselirken, Katılım 50 Endeksi %34,5 yükseldi. KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Hamit Kütük, hisse senedi içeren katılım fonlarına talebin arttığını belirtti.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri 2019 yılında pozitif performans gösterirken, bazı hisseler görece daha yüksek bir performans sergiledi. Katılım esaslarına uygun hisselerden seçilerek oluşturulan Katılım 50 endeksi ilk 11 ayda 2018 yıl sonuna göre %34,5 oranında yükselerek borsanın karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan BİST 100 endeksinden iki kat daha yüksek getiri sundu. BİST 100 Endeksine dahil edilecek şirketler piyasa değeri ve likidite değerleri dikkate alınarak belirlenirken, Katılım 50 Endeksine dahil edilecek şirketler için farklı kriterler uygulanıyor.

Katılım endeksine dahil edilecek şirketler seçilirken ilk aşamada faize dayalı finans, ticaret, hizmet ve aracılık, alkollü içecek, kumar, şans oyunları ve tütün mamulleri gibi faaliyet alanlarına sahip şirketler liste dışında tutulmaktadır. Daha sonra liste içerisinde kalan hisseler, eğer toplam faizli kredilerin piyasa değerine oranı %30’dan düşük ise, faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerin piyasa değerine oranı %30’dan düşük ise ve uygun görülmeyen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin payı toplam gelirler içerisinde %5’ten küçük ise uygunluk alırlar.

KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Hamit Kütük, bankacılık sektöründen ziyade düşük borçluluk oranlarına sahip reel sektör şirketlerinden oluşan Katılım 50 Endeksi’nin ekonomide yaşanan toparlanma sinyalleri, artan tüketici güveni ve düşen faiz oranları ile yükselişe geçtiğini ifade etti. Sayın Kütük, hisse senedi yatırımlarına sahip olmak isteyen müşteriler için içerisinde hem hisse senedi hem de kira sertifikaları olan KT Portföy Birinci Katılım Fonu’nu (KTM) müşterilerine sunduklarını ve 2019 yılında talebin arttığını sözlerine ekledi. Ayrıca, Sayın Kütük hisse senedi piyasasına tek bir hisse yerine çeşitlendirilmiş bir portföy aracılığıyla yatırım yapmanın risk yönetimi açısından daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtti.