Katılım endeksi daha mı iyi?

Katılım endeksleri piyasa üstü getiriyi koruyor

Ağustos 2021 yazımızdan bu yana geride kalıp da BIST100 üstü getiri sağlayan katılım endeksleri bileşik etkiyle yoluna devam ediyor. Geçmişten gelen sinyallerin pozitifliği, getirdiği birikim etkisi gelecekte daha fazla tercih için alternatif sunmaktadır. Bu dönemde endekse göre ucuz kalması dikkat çekiyor: yaklaşık 2 aydır yükselişlere rağmen tempo kaybı var. Son 1 yılda endekse göre çok hızlı getiri içinde olduğu dönemi de düşünürsek, kısa vadeli veya 1 yıllık bakış içinde olanlar için dikkat çekici ipuçları verebilir. Böylece, belli bir sisteme dayalı akıl yürütme içinde cazip dönemleri yakalayabilirler.

Ortalamadan sapma veya geriye düşmenin cazibesi

Endekslerin mutlak olarak değer kaybı içinde oluşu yanında piyasa ortalamasına göre zayıflık göstermesi de cazibe sebebi oluşturabilir. Bu olasılığı yükselten gelişmeyi pozitif gelişmelerden alabiliriz: sayısal anlamda baktığımız piyasada türemiş değerler üzerinden “bileşik etki” üzerine çalışabiliriz.

– son durumda görülen yavaşla şiddetiyle BIST100 endeksine göre aralık 2021 seviyelerine düşmeye başlamıştır. Bu kadar gerilemenin bir yön çizdireceği açıktır

– çizilecek yönü belirleyense başlangıç ve son dönem arası görülen piyasa hareketlerinin kümülatif etkisidir

– son 1 yılın 2. yarısında görülen derin göreceli gerileme (endekse karşı zayıf olma hali) kümülatif getirinin zayıf kalmasını etkileyen faktördür

– son 1 yıl getirisinde görülen bu yavaşlama tepkiyi güçlendirecek faktör olabilecektir

– tepkinin güçlenmesini derin gerilemenin öncesi ve sonrasında görülen sinyal dağılımı belirlemektedir: bileşik etki

– günlük ortalamalardan hızlı sapma göstererek, düşüşlerini 1 aydan uzun süreye yaymış olması göreceli zayıf halin tepkisini oluşturabilecek diğer faktördür

Faktörler birikiyor: etkisi çarpımsal etki üretiyor (üssel hareket)

Sınavlardan, testlerden hatırladığımız temel problem: yüzde problemleri, üssel hareket soruları.

Piyasa için de uygulayabilmekteyiz: buna göre hızlı hamlelerin getirdiği kırılımların çevresine birikmiş sinyaller gelecekle ilgili önemli fikir vermektedir. Bir eylem planı için tutarlı yol haritası sağlayabilmektedir.

2023 yaz dönemine doğru daha fazla iştah beklenebilir

– yazının tamamında BIST100 endeksine göre KATILIM endeksi davranışını inceledik

–  son 1 yılda görülen kırılım “mancınık etkisi” kıvamında hareket getirebilir

– bu etki için kırılım çevresinde biriken gösterge sinyallerini incelemek gerekir: diğer endekslerle de kıyaslanabilir

– açıktır ki düşüşler arada olmaya devam edecektir ama zaman etkisini simülasyon üzerinden değerlendirebiliriz

– bu simülasyona göre bahar 2023 biterken bazı faktörlerin daha hızlı değişeceği düşünülebilir

– bununla ilgili adımlar bugünlerde atılacaktır (piyasa sürekliliği gereği)