Karşılıksız Çek Verileri / Temmuz 2021

İşlem yapılan çek tutarı yüzde 32 arttı

Bankalara, 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde ibraz edilen 415 bin keşideciye ait 8,1 milyon adet çekin toplam tutarı 683 milyar TL oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre; çek adedi yüzde 2,9, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 2,6, çek tutarı ise yüzde 32 arttı. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

Ocak-Temmuz 2021 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 11,2 bin keşideciye ait 84 bin adet çekin toplam tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 15, çek adedi yüzde 37, tekil keşideci sayısı ise yüzde 47 geriledi. Karşılıksız işlemi yapılan 6 bin keşideciye ait toplam 995 milyon TL tutarındaki 13,9 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi. Temmuz ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 0,3 puan azalarak yüzde 1,2, adet olarak ise değişmeyerek yüzde 1,3 oldu.

Covid-19 salgını ile mücadele amaçlı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde kapsamında 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) üyeler tarafından ibrazında karşılıksız çek işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle, Mayıs ayında karşılıksız çek verileri 0 olarak gerçekleşmiştir.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 8,5 ile Gümüşhane, yüzde 4,5 ile Mardin, yüzde 3,8 ile Adıyaman, yüzde ,5 ile Hakkari ve yüzde 3,4 ile Bartın oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi