Karşılıksız Çek Verileri / Şubat 2022

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Çek Bilgileri Ocak 2022

Bankalara ibraz edilen çek tutarı yüzde 108 arttı. Bankalara, Ocak 2022’de ibraz edilen 290 bin keşideciye ait 1,4 milyon adet çekin toplam tutarı 157 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; çek adedi yüzde 85, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 54, çek tutarı ise yüzde 108 artmıştır.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

2022 yılı Ocak ayında bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 3,2 bin keşideciye ait 11,6 bin adet çekin toplam tutarı 1,3 milyar TL oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan 691 keşideciye ait toplam 107 milyon TL tutarındaki 924 adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Ocak ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan düşüş ile yüzde 0,8; adet olarak ise 0,1 puan düşüş ile yüzde 0,9 oldu.

Salgın ile mücadele amaçlı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde kapsamında 30 Nisan 2022 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) üyeler tarafından ibrazında karşılıksız çek işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle, Mayıs ayında karşılıksız çek verileri 0 olarak gerçekleşmiştir.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2022 yılında karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,7 ile Siirt, yüzde 7,2 ile Gümüşhane, yüzde 4 ile Bingöl, yüzde 3,8 ile Mardin ve yüzde 2,4 ile Şırnak oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi