Karşılıksız Çek Verileri / Şubat 2020

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi.

Bankalara 2020 yılının ilk iki ayında ibraz edilen 310 bin keşideciye ait 2,2 milyon adet çekin toplam tutarı 148 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 1, çek adeti yüzde 27, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 15 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

Ocak – Şubat 2020 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 9 bin keşideciye ait 31,7 bin adet çekin toplam tutarı 1,9 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 2,4 bin keşideciye ait toplam 176 milyon TL tutarındaki 3,6 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 71, adeti yüzde 77, tekil keşideci sayısı ise yüzde 63 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı gerilemeye devam etti.

Ocak – Şubat 2020 döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak yüzde 1,2, adet olarak ise 3 puan gerileyerek yüzde 1,3 olmuştur.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2020 yılı Ocak – Şubat döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve adetinin en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olurken, keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi