Karşılıksız Çek Verileri / Ocak 2023

Bankalara ibraz edilen çek tutarı yüzde 124 arttı.

Bankalara, Ocak 2023’de ibraz edilen 318 bin keşideciye ait 1,8 milyon adet çekin toplam tutarı 351 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 29, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 10, çek tutarı ise yüzde 124 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.

2023 yılı Ocak ayında bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 3 bin keşideciye ait 12 bin adet çekin toplam tutarı 2,9 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 766 keşideciye ait toplam 266 milyon TL tutarındaki 1.124 adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Ocak ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 0,8 ve adet olarak yüzde 0,7 oldu.

2023 yılı Ocak ayında, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi