Karşılıksız Çek Verileri / Ocak 2019

İbraz edilen çek tutarı geriledi.

2019 yılının ilk ayında bankalara ibraz edilen 318 bin keşideciye ait 1,6 milyon adet çekin toplam tutarı 77 milyar TL oldu. 2018 yılına göre; çek tutarı yüzde 11, çek adeti yüzde 32 artarken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 12 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek miktarı arttı

2019 yılı Ocak, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 19 bin keşideciye ait 74 bin adet çekin toplam tutarı 3,5 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 3,8 bin keşideciye ait toplam 238 milyon TL tutarındaki 5,5 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 93, çek adeti yüzde 72 ve tekil keşideci sayısı ise yüzde 65 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı yükseldi

2019 yılı Ocak ayında, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puan artarak yüzde 4,5, adet olarak ise 2,8 puan artarak yüzde 4,7 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:
2019 yılı Ocak ayında karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının olarak en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa olurken, adet ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi