Karşılıksız Çek Verileri / Mayıs 2021

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi

Bankalara, 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde ibraz edilen 378 bin keşideciye ait 5,7 milyon adet çekin toplam tutarı 471 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; çek adedi yüzde 3, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 0,3, çek tutarı ise yüzde 30 arttı.

Salgın ile mücadele amaçlı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde kapsamında 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) üyeler tarafından ibrazında karşılıksız çek işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle, Mayıs ayında karşılıksız çek verileri 0 (sıfır) olarak gerçekleşmiştir.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı

Ocak – Mayıs 2021 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 6,7 bin keşideciye ait 41 bin adet çekin toplam tutarı 3,4 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 42, çek adedi yüzde 58, tekil keşideci sayısı ise yüzde 65 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan 3,1 bin keşideciye ait toplam 458 milyon TL tutarındaki 6,2 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olurken, keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,3 ile Gümüşhane, yüzde 4,1 ile Adıyaman, yüzde 3,6 ile Mardin, yüzde 3,3 ile Hakkari ve yüzde 3 ile Kırşehir oldu.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi