Karşılıksız Çek Verileri / Kasım 2021

İşlem yapılan çek tutarı yüzde 35 arttı.

Bankalara, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde ibraz edilen 464 bin keşideciye ait 13,7 milyon adet çekin toplam tutarı 1.216 milyar TL oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre; çek adedi yüzde 8, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 4, çek tutarı ise yüzde 40 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

Ocak-Kasım 2021 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 15,8 bin keşideciye ait 140 bin adet çekin toplam tutarı 12,4 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 2 artarken, çek adedi yüzde 24, tekil keşideci sayısı ise yüzde 39 geriledi. Karşılıksız işlemi yapılan 9,7 bin keşideciye ait toplam 2 milyar TL tutarındaki 27,3 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Kasım ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1, adet olarak ise yüzde 0,9 oldu. Covid-19 salgını ile mücadele amaçlı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde kapsamında 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) üyeler tarafından ibrazında karşılıksız çek işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle, Mayıs ayında karşılıksız çek verileri 0 olarak gerçekleşmiştir.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi