Karşılıksız Çek Verileri / Kasım 2018

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aylık Karşılıksız Çek İstatistikleri’ni açıkladı.

İbraz edilen çek tutarı artmaya devam ediyor

Bankalara 2018 yılının Ocak – Kasım döneminde ibraz edilen 528 bin keşideciye ait 19 milyon adet çekin toplam tutarı 853 milyar TL oldu. 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 18, çek adeti yüzde 2 artarken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 2 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek miktarı arttı.

2018 Ocak – Kasım döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 48 bin keşideciye ait 505 bin adet çekin toplam tutarı 25 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 29 bin keşideciye ait toplam 4,3 milyar TL tutarındaki 101 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 60, çek adeti yüzde 22 ve tekil keşideci sayısı ise yüzde 3 artı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı yükseldi.

Kasım ayında, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 puan artarak yüzde 4,8, adet olarak ise 2,6 puan artarak yüzde 4,6 oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi