Karşılıksız Çek Verileri / Haziran 2021

İşlem yapılan çek tutarı yüzde 30 arttı

Bankalara, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde ibraz edilen 402 bin keşideciye ait 7,1 milyon adet çekin toplam tutarı 591 milyar TL oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre; çek adedi yüzde 0,3 gerilerken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 1,5, çek tutarı ise yüzde 30 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı

Ocak – Haziran 2021 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 10 bin keşideciye ait 71,8 bin adet çekin toplam tutarı 5,9 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, çek adedi yüzde 42, tekil keşideci sayısı ise yüzde 51 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan 5 bin keşideciye ait toplam 786 milyon TL tutarındaki 11,1 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı

Haziran ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 puan artarak yüzde 2,2, adet olarak ise 0,6 puan gerileyerek yüzde 2,1 oldu.

Covid-19 salgını ile mücadele amaçlı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde kapsamında 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) üyeler tarafından ibrazında karşılıksız çek işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle, Mayıs ayında karşılıksız çek verileri 0 olarak gerçekleşmiştir.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,7 ile Gümüşhane, yüzde 4,4 ile Mardin, yüzde 4,1 ile Adıyaman, yüzde 3,7 ile Iğdır ve Bartın oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi