Karşılıksız Çek Verileri / Haziran 2020

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi.

Bankalara, 2020 yılının Ocak – Haziran döneminde ibraz edilen 396 bin keşideciye ait 7,1 milyon adet çekin toplam tutarı 457 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre; çek adedi yüzde 12, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 11 gerilerken, çek tutarı yüzde 8 artmıştır.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

Ocak – Haziran 2020 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 20,6 bin keşideciye ait 123,7 bin adet çekin toplam tutarı 7,2 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 10,4 bin keşideciye ait toplam 1,7 milyar TL tutarındaki 28 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 54, çek adedi yüzde 61, tekil keşideci sayısı ise yüzde 45 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Haziran 2020 ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 1,5, adet olarak ise 1,1 puan gerileyerek yüzde 1,6 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin, keşideci sayısının ve çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 6,1 ile Mardin, yüzde 4,8 ile Bayburt, yüzde 4,3 ile Artvin, yüzde 4 ile Bingöl ve yüzde 3,9 ile Hakkari oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi