Karşılıksız Çek Verileri / Haziran 2019

İbraz edilen çek tutarı azaldı

Bankalara ibraz edilen 446 bin keşideciye ait 8,1 milyon adet çekin toplam tutarı 2019 yılının ilk yarısında 425 milyar TL oldu. 2018 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 2, çek adeti yüzde 18, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek miktarı geçen yılın aynı dönemine göre arttı

Ocak-Haziran döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 38 bin keşideciye ait 321 bin adet çekin toplam tutarı 15,6 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 20 bin keşideciye ait toplam 2,5 milyar TL tutarındaki 60 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 64, çek adeti yüzde 63 ve tekil keşideci sayısı ise yüzde 47 arttı. Bir önceki aya göre ise karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı yüzde 51, çek adedi ise yüzde 55 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı geriledi

Haziran 2019’da, karşılıksız işlemi yapılan çekler tutar olarak yüzde 61 gerilerken, ibraz edilen çekler yüzde 29 gerilemiştir. Böylece, Haziran ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki aya göre 1,1 puan düşerek yüzde 2,4, adet olarak ise 0,9 puan gerileyerek yüzde 2,8 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:

Ocak-Haziran 2019 döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olurken, adet ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi