Karşılıksız Çek Verileri / Eylül 2021

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Çek Bilgileri Eylül 2021

İşlem yapılan çek tutarı yüzde 36 arttı.

Bankalara, 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde ibraz edilen 444 bin keşideciye ait 11 milyon adet çekin toplam tutarı 946 milyar TL oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre; çek adedi yüzde 6, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 4, çek tutarı ise yüzde 36 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

Ocak-Eylül 2021 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 13,8 bin keşideciye ait 115 bin adet çekin toplam tutarı 9,8 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 6, çek adedi yüzde 29, tekil keşideci sayısı ise yüzde 41 geriledi. Karşılıksız işlemi yapılan 8 bin keşideciye ait toplam 1,5 milyar TL tutarındaki 20,6 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Eylül ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 1, adet olarak ise yüzde 1,1 oldu. Covid-19 salgını ile mücadele amaçlı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde kapsamında 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 946 Milyar TL %36 444 Bin Kişi %4 11 milyon Adet %6 9,8 Milyar TL -%6 115 Bin Adet -%29 13,8 Bin Kişi -%41 TBB Risk Merkezi / İstatistikler / Çek Bilgileri / Ekim 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) üyeler tarafından ibrazında karşılıksız çek işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle, Mayıs ayında karşılıksız çek verileri 0 olarak gerçekleşmiştir.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 9 ile Gümüşhane, yüzde 4,4 ile Mardin, yüzde 4,3 ile Artvin, yüzde 3,5 ile Omaniye ve yüzde 3,4 ile Hakkari oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi