Karşılıksız Çek Verileri / Aralık 2020

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi.

Bankalara, 2020 yılında ibraz edilen 456 bin keşideciye ait 13,9 milyon adet çekin toplam tutarı 976 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; çek adedi yüzde 17, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 10 gerilerken, çek tutarı yüzde 7 artmıştır.

2020 yılında bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 26 bin keşideciye ait 195 bin adet çekin toplam tutarı 13,1 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 16 bin keşideciye ait toplam 3,8 milyar TL tutarındaki 56 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 52, çek adedi yüzde 64, tekil keşideci sayısı ise yüzde 50 geriledi. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi. Aralık 2020 ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar ve adet olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 1 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2020 yılında, karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin, keşideci sayısının ve çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi