Karşılıksız Çek Verileri / Aralık 2019

İbraz edilen çek tutarı 2019 yılında, bir önceki yıla göre geriledi.

Bankalara ibraz edilen 504 bin keşideciye ait 17 milyon adet çekin toplam tutarı 2019 yılında 916 milyar TL oldu.

2018 yılına göre; çek tutarı yüzde 3 çek adeti yüzde 19 keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

2019 yılında bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 52 bin keşideciye ait 542 bin adet çekin toplam tutarı 27 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 32 bin keşideciye ait toplam 6 milyar TL tutarındaki 130 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 7, adeti yüzde 8, tekil keşideci sayısı ise yüzde 1 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yılın Aralık ayına göre geriledi.

Aralık 2019’da karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak yüzde 1,8, adet olarak ise 2,9 puan gerileyerek yüzde 1,9 olmuştur.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2019 yılında karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve adetinin en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana olurken, keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi