Karsan 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Alnus Yatırım – (19.04.2024)

KARSN Finansal Değerlendirme Raporu

Son Kapanış Fiyatı (TL) : 10.02
Hedef Fiyat (TL) : 14.60
Tavsiye : AL
Potansiyel Getiri (%) : 45.71

KARSN’ın, 2023/12 dönemi finansallarını incelediğimizde;

 Şirket‘in Hasılat’ı; ‘’Yurt Dışı Satışlar’’daki güçlü artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine(2022/12) göre 2,3 Milyar TL(yüzde 43,37) civarında artışla(+) 7,5 Milyar TL civarına ulaşırken, buna karşın ’Satışların Maliyeti’nde; ‘’Verilen Hizmet Maliyeti’’, ‘’Genel Üretim Giderleri’’ ve Direkt İşçilik Giderleri’’nin etkisiyle ortaya çıkan 1,6 Milyar TL’lik artış(-) sonrasında, şirketin ‘Brüt Kâr’ rakamındaki artış tutarı(+) 840,8 Milyon TL(yüzde 115,61) olmuştur.

 Aynı dönemde, şirketin ‘Faaliyet Giderleri’nde de; 307,1 Milyon TL tutarında artış(-) görülürken, büyük oranda ‘’Net Kur Farkı Gelirleri(Kur Farkı Gelirleri ile mahsup edildikten sonra)’’nin etkili olduğu ‘Diğer Net Esas Faaliyet Gelirleri’nde ortaya çıkan 336,8 Milyon TL’Lik artış(+) sonrasında; şirketin ‘Esas Faaliyet Kârı’ 870,4 Milyon TL(yüzde 149,82) ve ‘FAVÖK’ rakamı da 437,1 Milyon TL(yüzde 155,21) tutarlarında artmıştır(+).

 Önceki yılın aynı döneminde 86,2 Milyon TL ‘Net Yatırım Faaliyet Geliri(+)’ yazan şirket, cari dönemde ise 47,4 Milyon TL civarında ‘Net Yatırım Faaliyet Gideri(-)’ kaydetmiştir. Büyük oranda ‘’Kur Farkı ve Faiz Giderleri’’nin etkili olduğu ‘Finansman Giderleri’ de 887,3 Milyon TL civarında artış(-) göstermiştir. 2022/12 finansallarına 71,9 Milyon TL ‘Ertelenmiş Vergi Geliri’ kaydeden şirketin, cari dönemde(2023/12) aynı kaleme 830,9 Milyon TL yazması ise; ‘Dönem Net Kârı’nda görülen 842,3 Milyon TL’lik artışı destekleyen unsurlardan birisi olmuştur.

 2023 yılında şirketin cirosu, yurt içi satışlar tarafında baskı altına girerken; yurt dışı satışlardaki güçlü artış ise, hasılat artışı için itici güç olmuştur. İtalya ve Romanya gibi pazarlarda yenilikçi ve rekabetçi ürünleri ile öne çıkan şirket; 2023 yılında, ‘’Kontratlı ve Endüstriyel Üretim’’ ve ‘’Karsan Elektrikli’’ segmentlerinde güçlü ciro artışı yakalamıştır. Şirketin kapasite kullanım oranı, Renault projesinin etkisini de hesaba katınca yüzde 68,7 düzeyine yükselmiştir(önceki yıl yüzde 31,10).

 Şirketin, en önemli maliyet kalemi olan ‘’İlk Madde ve Malzeme Giderleri’’; önceki yıla göre azalış göstermesine karşın, diğer maliyet kalemlerindeki artışlarla toplam maliyet tutarı artmış, ancak hasılattaki artışın altına kalmıştır. Bu kapsamda ‘Brüt Kâr Marjı’ yüzde 14’den yüzde 20’ye, ‘Esas Faaliyet Kâr Marjı’ yüzde 11’den yüzde 19’a yükselirken, ‘Ertelenmiş Vergi Geliri’nin desteklediği ‘Net Kâr Marjı’ da yüzde –(eksi)3’ten yüzde 8’e yükselmiştir.

 Şirketin, 2023 yılında Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği projeler bağlamında yaptığı harcamalar 2022’ye göre iki kat artarak 153 Milyon TL’ye ulaşmıştır. 2024 yılı çalışmalarının odağında otonom araç geliştirmeleri ve yeni nesil yakıt teknolojileri yer almaktadır.

 Şirket hisseleri için, 12 aylık hedef fiyatımızı 14,60 TL ve tavsiyemizi ‘’AL’’ olarak belirliyoruz.

Kaynak: Alnus Yatırım