Karsan 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (10.11.2021)

3Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirketin 3Ç21 dönemi ana ortaklık net kârı yıllık bazda %236 artışla 34,7mn TL oldu. 2Ç21 döneminde ise 31,3mn TL zarar gerçekleşmiştir. Cari dönemde ticari faaliyetlerden kaynaklanan hâsılat geçen yılın aynı dönemine göre %13, bir önceki çeyreğe göre %29 artarak 509,6mn TL olmuştur. 3Ç21’de yurt içi satış gelirinin yıllık %34 artışla 255,1mn TL’ye yükselmesine karşın ihracat geliri %2 düşüşle 256,3mn TL seviyesine gerilemiştir. 2021/09 döneminde yurt içi satışların yıllık %34 artmasına karşın yurt dışı satışlar %19 düşmüştür. Adet bazında bakıldığında toplam satışlarda aynı dönemde görülen yıllık %26 düşüş dikkat çekmektedir.

Toplam satış adedinin yaklaşık %72’sini oluşturan H350 satışları adet bazında %28 azalmıştır. Üretim miktarında da paralel bir düşüş mevcuttur. Ticari faaliyetlerden kaynaklı satışların maliyeti önceki yılın aynı dönemine göre %21, bir önceki çeyreğe göre ise %32 artmış ve 417,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış kârı her iki sektörden kaynaklı olarak 3Ç20 dönemine göre %29 azalmış, 2Ç21 dönemine göre ise %9 artarak 93,3mn TL olmuştur. Net faaliyet kârı 3Ç20 dönemine göre %43 azalarak 54mn TL’ye geriledi. Esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesi, kur farkı giderlerindeki azalmadan kaynaklı olarak 134mn TL’den -11mn TL’ye gerileyerek esas faaliyet kârını (EFK) baskıladı. Şirket 3Ç20 dönemine göre %37’lik azalış ile 70mn TL’lik FAVÖK elde etmiştir. Finansal gider 3Ç21 döneminde -219mn TL iken cari dönemde -75mn TL olmuştur. Bu artışın tamamına yakını kur farkı giderlerindeki azalıştan kaynaklanmaktadır.

3Ç21 döneminde kâr marjlarında yıllık ve çeyreksel bazda belirgin düşüş gözlemlenmektedir. EFK marjı yıllık 43 puan düşerek %8’e gerilerken, FAVÖK marjı 11 puan düşerek %14 oldu. Döviz pozisyonu EUR cinsi net varlıkların azalmasıyla -98mn TL’den -259mn TL’ye gerilemiştir. Likidite pozisyonu makul seviyenin bir miktar altında seyretmektedir. Genel değerlendirme kapsamında; şirketin kârındaki güçlü artışa karşın operasyonel performansının hafifçe gerilediğini görmekteyiz. Ayrıca satışların adet bazında düşüşü dikkat çekmektedir. Genel olarak şirketin 3Ç21 finansallarını sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul