Kardemir 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (2.11.2022)

“Kardemir’in 3Ç2022 Net Dönem Karı 103mn TL ile Piyasa Beklentilerinin Hafif Altında Gerçekleşti…’’

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 11,92 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 15,00TL

Kardemir’in 3Ç2022’deki net dönem karı 103mn TL ile piyasa beklentisi olan 130mn TL’nin hafif altında gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 74mn TL’nin ise bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada vergi gideri beklentimize karşı vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Şirket 716mn TL net dönem karı açıklamıştı.

Şirketin satış gelirleri 3Ç2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %85,6 oranında büyüme göstererek 6.828mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise 437mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde brüt kar 1.039mn TL idi. Brüt kar marjı da %28,2’den %6,4’e gerilemiştir. Operasyonel giderler 3Ç2022’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %142 oranında artmış ve 79mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 215mn TL net gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 142mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 984mn TL faaliyet karı açıklanmıştı. Kardemir’in FAVÖK’ü 3Ç2021’deki 1.068mn TL’den 3Ç2022’de %58,6 azalışla 442mn TL’ye gerilerken (Piyasa beklentisi: 447mn TL), FAVÖK marjı %29’dan %6,5’e gerilemiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 223 USD/ton’dan 3Ç2022’de 52 USD/ton’a gerilemiştir. (2Ç2022:216 USD/ton)

42mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden net gider ile 8mn TL’lik iştirak geliri sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 109mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında da net giderler 82mn TL olmuştur. Vergi öncesi kar 3Ç2021’deki 952mn TL’den 3Ç2022’de 27mn TL’ye gerilemiştir. 76mn TL’lik vergi geliri sonrasında Kardemir grubunun net dönem karı 103mn TL’ye ulaşmıştır. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 9A2022’deki net dönem karı ise 2.392mn TL’ye yükselmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 2.136mn TL net kar kaydedilmişti.

Kardemir(D)’in hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 18,50TL’den 15,00TL‘ye çekiyoruz. Hisse için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım